ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют
Єдина Країна! Единая Страна! United Country

Голова ХНСЗ о. Віктор Бедь засуджує антинародну та антидержавну діяльність «політичних русинів».

Останнім часом в українському суспільстві все активніше обговорюється «політичне русинське питання» та пов’язана з ним загроза сепаратизму. Лідери так званих русинських організацій ведуть цілеспрямовану інформаційну війну проти української держави, «бомбардуючи» міжнародні організації та європейські структури звинуваченнями в нехтуванні правами національних меншин, геноциді «русинів» з боку української влади. Українські політики все частіше вказують на зростання агресивності «політичного русинства» та загрозу територіальної цілісності України.
Тому Християнсько-народний союз Закарпаття вважає за необхідне висловити власну позицію з приводу «політичної русинської проблеми». Найперше слід наголосити на тому, що так звані політизовані русинські організації не можуть виступати від імені корінного населення Закарпатської області, як вони завжди намагаються це робити в односторонньому порядку, оскільки політичне русинство є малочисельним та не користується широкою підтримкою серед населення. Вони не спроможні організувати жодну масову акцію на свою підтримку й ніколи цього не робили. Русинські конгреси та з’їзди є нечисленними й завжди проводяться напівтаємно. Єдиною сферою, де русинські організації проявляють активність, є медіапростір. Поза інтернетом і газетами ми не можемо назвати жодної активності політизованих русинських організацій. Лише завдяки інтернетактивності «політичні русини» розкручують неіснуючу проблему русинів. Насправді ж більшість жителів Закарпаття негативно ставиться до діяльності політизованих русинських організацій.
Переважна більшість населення Закарпатської області, близько 80%, ідентифікують себе як українці. Всеукраїнський перепис населення 2001 р. засвідчив, що лише дуже мала частка населення (трохи більше 10 000 тис.) вважають себе русинами. Переважна більшість із тих, хто ідентифікує себе «русинами», є літніми людьми і, як правило, належать до змішаних етнічно-національних сімейних утворень угорського, словацького, чеського походження.
Намагаючись обґрунтувати окремішність русинів, їх лідери часто вдаються до перекручування та фальсифікації історичних фактів. Тенденція про приєднання Закарпаття до України була явною і незаперечною серед українського населення краю. Українці Закарпаття ніколи не розглядали навіть можливість самостійного існування й ніколи не мислили себе якоюсь окремою нацією, поза Україною та українцями. Найліпше така тенденція проявилася після розпаду Австро-Угорської імперії. Вирішуючи питання подальшої своєї долі, населення Закарпаття чітко демонструвало своє бажання приєднатися до української держави - Української Народної Республіки. Створені на Закарпатті (Підкарпатській Русі) у 1918 році Народні Ради яскраво продемонстрували прагнення населення. 4 з 5 Народних Рад, які діяли на теренах Закарпаття (Угорської Русі): 2 листопада 1918 року - Хустська Руська Народна Рада, 8 грудня 1918 року - Свалявська Руська Народна Рада, 18 грудня 1918 року - Народна Рада в Сиготі ухвалили рішення про злуку з Українською Народною Республікою. 8 листопада 1918 року Руська Народна Рада в Старій Любовні (Пряшівщина - нині територія Словаччини) під проводом О.Невицького вирішила "злитися зі своїми єдинокровними братами в Україні". Лише Ужгородська народна рада залишалася вірною Угорщині. Пізніше, коли Пряшівщину окупували чеські війська, Руська Народна Рада в Старій Любовні (Пряшівщина) уже під проводом русофіла А.Бескида вирішила приєднатися до Чехословаччини. При цьому жодна з Народних Рад навіть не розглядала можливість створення самостійної держави й жодна з них не наголошувала на окремішності русинів. На початку ХХ століття вище зазначені Народні Ради виражали інтереси населення - кожна своєї околиці й з їх рішень можна зробити висновок, що практично все корінне слов'янське населення Закарпаття прагнуло ввійти до складу України.
Невдовзі Всенародний Конгрес у Хусті 21 січня 1919 року виніс рішення: «Всенародний Конгрес угорських русинів з дня 21 січня 1919 року ухвалює з'єднати комітати: Мараморош, Угоча, Берег, Уг, Земплин, Шариш, Спіш, Абауй-Торна з Соборною Україною». Представники Всенародного Конгресу передали своє рішення Президентові Західно-Української Народної Республіки. Коли ж стало зрозуміло неможливість створення незалежної української держави, лідери закарпатських українців вирішили приєднатися до Чехословацької Республіки, причому чеські політики наголошували на тимчасовості входження Закарпаття під назвою Підкарпатська Русь до складу ЧСР. У чехословацький період рух за соборність українських земель лише посилювався. Незважаючи на репресії з боку влади, населення продовжувало обстоювати ідею української державності. Кульмінацією цих прагнень стало проголошення Карпатської України 15 березня 1939 року в умовах політичного розпаду Чехословацької Республіки.
Березнева 1939 року фашистсько-угорська окупація Карпатської України придушила паростки українського державотворення на Закарпатті, але не змогла знищити прагнення об’єднатися з Україною, яке було реалізоване 26 листопада 1944 року на І з'їзді Народних комітетів Закарпатської України, який ухвалив «Маніфест про возз'єднання Закарпатської України з радянською Україною». 1 грудня 1991 року близько мільйона закарпатців (92,5% від усього населення) проголосували за підтвердження державної незалежності України. При цьому слід зазначити, що цього ж дня в області не проводився референдум за проголошення автономії Закарпаття, як це неправдиво намагаються припіднести керманичі політизованих русинських організації. Свідомо замовчувати, що 1 грудня 1991 року, разом зі всеукраїнським референдумом на підтвердження державної України, на Закарпатті було проведено місцевий плебісцит (опитування), організований прокомуністичною більшістю Закарпатської обласної ради (яка намагалась за московським сценарієм колишніх керманичів КПРС і КДБ СРСР закласти територіальні проблеми для молодої української державності, і на окраїнах колишньої радянської імперії породити територіальні автономії), з питанням про те, щоб Закарпатська область мала своє місцеве самоврядування та не була приєднана до іншої області України, що на сьогодні й забезпечується чинним законодавством України.
Зважаючи на вище викладене, провід Християнсько-народного союзу Закарпаття вважає за необхідне заявити, що діяльність та заяви лідерів так званого політичного русинства на Закарпатті, підтримуваного шовіністичними колами окремих угорських, чеських, словацьких чи російських націоналістичних кіл є такими, що спрямовані на розкол єдності української нації та українського громадянського суспільства, несуть загрозу територіальній цілісності України і породжують нездорові процеси національного протистояння. Одночасно з цим, провід ХНСЗ наголошує на тому, що корінне (автохтонне) населення Закарпатської області України, у своїй абсолютній більшості (понад 80%) вважає себе українцями за національністю та засуджує антинародну та антидержавну діяльність «політичних русинів».

Комментарии

Витюшка!А женушка твоя-русиночка!Или забыл
,кем твой продажный тесть себя называл!!

Народ прийняв , народ рішив ... . Херня вто всё . Всі йсі Карпатські України , Пудкарпатські Русі ... , всьо вто бавки чиновників уд політики . Мадяри , чехи , совети - каждий історію пише , як му парує . Типирь ись ме пуд Українов . Обідно што вто єдна з самих задрипаних у Європі стран , айбо штось поміняти сь ме не годні , бо немаєме ни сили, ни волі , ни уміння . Й народ туй нич не рішать , бо як бив затурканий тисячу років тому , такий і ниська . Всьо лиш кучка маріонеток , што на коштови у власти діла творять .

Пuп Митьо Сидор розпочав погромы в русинстві.
Кить датко из русинuв ни бывав на истинно опереточных “судах ”, де “судили” Митю Сидора - тот нараз ставав “урагом русинства”.
Первым у шору “урагuв русинства” убявленый голова Крайового товариства підкарпатських русинів Микола Бобинець ...
Уповіште ми, ош тко уполномочовав попа Митю Сидора переубирати голову Крайового товариства підкарпатських русинів
Миколу Бобинця !??..
Што !?? - Пuп Митьо Сидор клав на вту посаду Миколу Бобинця!??
Авать Крайовоє товариство підкарпатських русинів є составнов частив Сойма Подкарпацькых русинuв !??
Бо што такоє Сойм Подкарпацькых русинuв ? Тото суть три особы: вічный голова - пuп Митьо Сидор, интернетськый глашатай сойма Петро Гецко и – “юрішта”, пінзіяш, плюгавый Шандорко Онисько. Туйкы маєте ушыткый “сойм”.
Уступали проты молодого сорокрuчного русинського руководитиля Миколы Бобинця понад вuсьuмдисятьрuчні истинні провокаторы в русинстві Мигалько Алмашій, Иван Кривськый, понад сімдисятрuчный Митьо Поп…
Пuп Митьо Сидор нияк ни озьме собі на розум (бо ни має го !),
ош його спuванка в русинстві ся кuнчила: три з половков годы
пuп Митьо Сидор ся утказовав уд русинства… Завто пак ни вчинив му тот “суд” нич…
А типирькы пuп Митьо Сидор упят хоче воду каламутити
иппен дїла свого іміджа и свого фінанчного хuсна.
Хочу мало повчити тупоголового попа в законї Митю Сидора,
наводячи аццисї историчеські паралелї:
---Исус Христос уд свого ученія ся ни утказав, быв розпнятый
и є пророком;
---Адольф Гітлер убявив, ош узнає вину в организациї путчу, посидів менше года в тюрмі, и став канцлером и фюрером;
--- пuп Митьо Сидор ся утказав уд свого причастія до острых русинськых идей и акцій, и тому ся упстав Г U Н О М.
А розглаголствованиє Петром Гецком про попа Митю Сидора гикой “духовного лідера русинuв” має свuй фізіологічный пудтекст: пuп Митьо Сидор часто пердить, (така вже його фізіологічна особеннuсть !), айбо изза сього мош го называти лем ВОНЯЧЫМ попом Митьом Сидором, а не “духовным лідером русинuв”.
Хоть и сього ни достойный, бо после аццього його нидавного
погрома в русинстві спокuйно можеме попа Митю Сидора называти ПОПОМ У ЗАКОНЇ !!!
Так што маєме после того опереточного “суда”
попа в законї Митю Сидора !
Жаждучый подалшого піара пuп у законї Митьо Сидор
розпочинає в русинстві погромы !!!
Увидиме што буде дале !

Пuп Митьо Сидор розпочав погромы в русинстві.
Кить датко из русинuв ни бывав на истинно опереточных “судах ”, де “судили” Митю Сидора - тот нараз ставав “урагом русинства”.
Первым у шору “урагuв русинства” убявленый голова Крайового товариства підкарпатських русинів Микола Бобинець ...
Уповіште ми, ош тко уполномочовав попа Митю Сидора переубирати голову Крайового товариства підкарпатських русинів
Миколу Бобинця !??..
Што !?? - Пuп Митьо Сидор клав на вту посаду Миколу Бобинця!??
Авать Крайовоє товариство підкарпатських русинів є составнов частив Сойма Подкарпацькых русинuв !??
Бо што такоє Сойм Подкарпацькых русинuв ? Тото суть три особы: вічный голова - пuп Митьо Сидор, интернетськый глашатай сойма Петро Гецко и – “юрішта”, пінзіяш, плюгавый Шандорко Онисько. Туйкы маєте ушыткый “сойм”.
Уступали проты молодого сорокрuчного русинського руководитиля Миколы Бобинця понад вuсьuмдисятьрuчні истинні провокаторы в русинстві Мигалько Алмашій, Иван Кривськый, понад сімдисятрuчный Митьо Поп…
Пuп Митьо Сидор нияк ни озьме собі на розум (бо ни має го !),
ош його спuванка в русинстві ся кuнчила: три з половков годы
пuп Митьо Сидор ся утказовав уд русинства… Завто пак ни вчинив му тот “суд” нич…
А типирькы пuп Митьо Сидор упят хоче воду каламутити
иппен дїла свого іміджа и свого фінанчного хuсна.
Хочу мало повчити тупоголового попа в законї Митю Сидора,
наводячи аццисї историчеські паралелї:
---Исус Христос уд свого ученія ся ни утказав, быв розпнятый
и є пророком;
---Адольф Гітлер убявив, ош узнає вину в организациї путчу, посидів менше года в тюрмі, и став канцлером и фюрером;
--- пuп Митьо Сидор ся утказав уд свого причастія до острых русинськых идей и акцій, и тому ся упстав Г U Н О М.
А розглаголствованиє Петром Гецком про попа Митю Сидора гикой “духовного лідера русинuв” має свuй фізіологічный пудтекст: пuп Митьо Сидор часто пердить, (така вже його фізіологічна особеннuсть !), айбо изза сього мош го называти лем ВОНЯЧЫМ попом Митьом Сидором, а не “духовным лідером русинuв”.
Хоть и сього ни достойный, бо после аццього його нидавного
погрома в русинстві спокuйно можеме попа Митю Сидора называти ПОПОМ У ЗАКОНЇ !!!
Так што маєме после того опереточного “суда”
попа в законї Митю Сидора !
Жаждучый подалшого піара пuп у законї Митьо Сидор
розпочинає в русинстві погромы !!!
Увидиме што буде дале !

Термінологія УКРАЇНЕЦЬ, УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА итд. на Пудкарпатській Русі ся обявило в коммуністичних новинках Правда в 20-х роках минулого віку по Комінтерні яку вождь Сталін організовав. Пан Бедь свідомо видумує "Українську термінологію" якої не боло на Пудкарпатті до року 1924.

Термінологія УКРАЇНЕЦЬ, УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА итд. на Пудкарпатській Русі ся обявило в коммуністичних новинках Правда в 20-х роках минулого віку по Комінтерні яку вождь Сталін організовав. Пан Бедь свідомо видумує "Українську термінологію" якої не боло на Пудкарпатті до року 1924.

Українські "свідомі" націоналісти Беді, Белеї, Мушинки суть як комуністи боли "богомвибранними", бо свідомо проти рутенам-русинам ведуть політику етноциду, яку вождь Сталін зачав в 1925-х роках через Комінтерну и пак На Конгресі Українських Більшовиків в Харькові.
Ви "свідомі українці " не йсте Європейцами зато, бо нищите народ рутенов и Кириломефодійські христіянські традіції. Папа Ян Павол ІІ-й добре розумів сігніфікантність Христіянства для Європейскої цівілізації и зато св. Кирила и Мефодія Святий отиць виголосив за патронів Європи. Основов Європейскої цівілізації є Христіянство, а ви абсолютно нешануєте місію св. Кирила и Мефодія, як ай народ рутенів/русинів, який зустав вірний Кириломефодійським традіціям булше як 1000 років.

Бедь як ортодоксні коммуністи и батюшки ігнорує факт, што русини-рутени, як єдині в Центральній Європі удержали Восточно-Христіянські (Кирило-Мефодійські) традіції, які ся зачали місійов св. братів Кирила и Мефодія в 863 році на Великій Моравії, яка охоплювала ай території рутенов/русинов. Удержовали русини-рутени Христіянські традіції самі в Центральній Європі протягом 5-их генерацій, 125 років, аж до Хрещенія Русі в 988 році. Аж по Хрещеніі Русі, Восточно-Христіянські (Кирило-Мефодійські) традіції ся стали всеобщими Христіянськими традіціями (Православіє) ай у славян (росіян, белорусов, украінців) в Восточній частині Європи. На території мораван и словаків місія Св. братів Кирила и Мефодія ся удежала лем 22 років, бо по смерті
Св. Арцієпископа Мефодія в 885 році, князь Сватоплук, пановник В. Моравії, вигнав учеників Св.Кирила и Мефодія, які на чолі с Єпископом Гораздом ся ухилили на території рутенов-русинів до монастирів починаючи монастирйом в Красном Броді (східна Словакіа) аж по Мармарошські монастирі (Румунія). Сисі території боли под контрольом Болгарського королівства. Св. Мефодій ся називав рутеном/русином (Побзерай Чиську кроніку Даліміла, як Св. Арцієпископ Мефодій рутен хрестив першого Чеського короля Боржівоя.)
Тим, же о. Сидор виступає за признання русинов/рутенов на православній Україні, так охороняє на першому місті Православіє, бо рутени-русини представлявуть основний історичеський корінь того народа, який не лем приняв як перші славяни Христіянські традіції ай удержав іх до днишніх днів! Рутени-русини зустали вірними традіціям св. Кирила и Мефодія ай в тих часох коли боли в Центральній Європі як єдині христіяни Восточного обряду.

Бедя ортодоксного розсердило " Urbi et orbi "

Сегодня, ровно в полдень по местному времени (14:00 мск) понтифик Бенедикт XVI появился на центральном балконе собора Святого Петра, украшенном личным папским гербом. Сводный оркестр карабинеров и швейцарских гвардейцев исполнил государственные гимны Ватикана и Италии. Римский первосвященник обратился к верующим с традиционным посланием " Urbi et orbi " ("Граду и миру"), которое зачитывается два раза в год - в Рождество и на Пасху
Приветствие папа зачитал на 65 различных языках в том числе и на русинском.
Как видим, Ватикан (в отличие от Института имени Рильского НАН Украины) вовсе не смущает считать русинов отдельным от украинцев народом В противном случае зачем это было папе отдельно обращаться к верующим на украинском и на русинском....

Бедя ортодоксного розсердило " Urbi et orbi "

Сегодня, ровно в полдень по местному времени (14:00 мск) понтифик Бенедикт XVI появился на центральном балконе собора Святого Петра, украшенном личным папским гербом. Сводный оркестр карабинеров и швейцарских гвардейцев исполнил государственные гимны Ватикана и Италии. Римский первосвященник обратился к верующим с традиционным посланием " Urbi et orbi " ("Граду и миру"), которое зачитывается два раза в год - в Рождество и на Пасху
Приветствие папа зачитал на 65 различных языках в том числе и на русинском.
Как видим, Ватикан (в отличие от Института имени Рильского НАН Украины) вовсе не смущает считать русинов отдельным от украинцев народом В противном случае зачем это было папе отдельно обращаться к верующим на украинском и на русинском....

Бедя ортодоксного розсердило " Urbi et orbi "

Сегодня, ровно в полдень по местному времени (14:00 мск) понтифик Бенедикт XVI появился на центральном балконе собора Святого Петра, украшенном личным папским гербом. Сводный оркестр карабинеров и швейцарских гвардейцев исполнил государственные гимны Ватикана и Италии. Римский первосвященник обратился к верующим с традиционным посланием " Urbi et orbi " ("Граду и миру"), которое зачитывается два раза в год - в Рождество и на Пасху
Приветствие папа зачитал на 65 различных языках в том числе и на русинском.
Как видим, Ватикан (в отличие от Института имени Рильского НАН Украины) вовсе не смущает считать русинов отдельным от украинцев народом В противном случае зачем это было папе отдельно обращаться к верующим на украинском и на русинском....

"Переважна більшість населення Закарпатської області, близько 80%, ідентифікують себе як українці. Всеукраїнський перепис населення 2001 р. засвідчив, що лише дуже мала частка населення (трохи більше 10 000 тис.) вважають себе русинами."

Одп.
Як то , што перепись в 2011 в сусідній Словакії указав, што к Русинської національності ся голосять 33 482 русинів, а лем 7430 людей ся поважє за українців? Русини на Словакії творять 3-у майбулшу меншину и опередили Чеську меншину! А 55 469 людей поважає Русинський язик за материнський и денне бесідувуть на Русинськом язику.

К Українській національності в 2011 переписі на Словакії ся приголосило 7 430 людей, велика векшина суть емігранти з України ай споза Збруча, які ся уселили на Словакії по 1991 році. Українську мову, як материнський язик поважає лем 5689 людей на Словакії.

В 1910 році за Австро-Угорщини на типирішніх територіях Словакіі (Земплін, Шаріш итд.) к Русинські національності ся приголосило 91 000 людей. Кібо не дештруктивна націоналістична політика, яку зачав вождь Сталін в 1920-х роках через Комінтерну, Словакія бо мала типирь аспонь 150 000 русинів."Українські" Мушенки, Белеї, Беді продовжують анти-русинську політику вождя Сталіна. В бовшій Чехословакії русини ся записовали словаками лем за то, бо за комуністичного режиму русинами не могли боти, а українцями не хотіли боти.

"Переважна більшість населення Закарпатської області, близько 80%, ідентифікують себе як українці. Всеукраїнський перепис населення 2001 р. засвідчив, що лише дуже мала частка населення (трохи більше 10 000 тис.) вважають себе русинами."

Одп.
Як то , што перепись в 2011 в сусідній Словакії указав, што к Русинської національності ся голосять 33 482 русинів, а лем 7430 людей ся поважє за українців? Русини на Словакії творять 3-у майбулшу меншину и опередили Чеську меншину! А 55 469 людей поважає Русинський язик за материнський и денне бесідувуть на Русинськом язику.

К Українській національності в 2011 переписі на Словакії ся приголосило 7 430 людей, велика векшина суть емігранти з України ай споза Збруча, які ся уселили на Словакії по 1991 році. Українську мову, як материнський язик поважає лем 5689 людей на Словакії.

В 1910 році за Австро-Угорщини на типирішніх територіях Словакіі (Земплін, Шаріш итд.) к Русинські національності ся приголосило 91 000 людей. Кібо не дештруктивна націоналістична політика, яку зачав вождь Сталін в 1920-х роках через Комінтерну, Словакія бо мала типирь аспонь 150 000 русинів."Українські" Мушенки, Белеї, Беді продовжують анти-русинську політику вождя Сталіна. В бовшій Чехословакії русини ся записовали словаками лем за то, бо за комуністичного режиму русинами не могли боти, а українцями не хотіли боти.

Шановний Віктор Васильовчи! Якщо ви вже взялись за цю проблему то не зупиняйтесь і надалі. Бог Вам в поміч в історично-просвітницькій роботі з розвінчування всього того маразму, що несуть русини та їх імджемйкери з ФСБ, які мусують Інтернет "бредом о русинстве". Так, що всі адекватні мешканці Закарпаття, яких вже зає..в цей бред про русинство готові вітати адекватну протидію цій русинській воні.....

Бидло московське і мадярське,а ну писки позакривали від о.Віктора!

Писки Сталінска паскудь як Белей, Бедь, Мушінка отворявуть там де офіціальна державна лінія є анти-русинська. Пан Мушинка в свойом селі Куров мовчить о том, што вун є свідомий українець и воює проти русинам. Писок свуй між односельчанами в Курові держить фест запертий.

Документ у студію із того РЕФЕРЕНДУМУ завірений комісаром того референдуму,його подпись і урядова печать.
Огризок із "Закарпатської Правди" для мене недокумент,так што можете собі го засунути у "ГУДОК"

92% закарпатців не голосовали за самостійність України, бо подля вас такого документу не є пан антисеміт Мойша Кацман. А ви антисеміт Мойша Кацман, як чоловік "правди и закону" маєте одсудити колоніальну окупацію Подкарпатськой Русі/Закарпаття Українов.

Знаю Вітю з детства - баламутов бов. Жив до 17 году в Тересви, потом учився в Львові на юріста. Мати в нього была порядна русинка - білети продавала на ріхлик, а отиць пролетар.
Брат Володя - бізнесмен, муй сокласник. Тямлю, як Вытя какав на горщик.
Психіку йому нарушили націоналісты у Львові пуд час учебы...

а що це за гівно таке пише????

"специалистов" выписывает со Львова, по старой памяти.

09.04.2012 (18:11) / из бедивлi

Да что это ты ГАНДОН рассказываешь?
Как было можно захватывать ЗАХВАЧЕННОЕ. КОЗЕЛ недоделанный.
О "православии" печешься, так ты сначала выясни какой храм в твоей "бидивле" и кто у кого захватил.
Не зря от твоего "православия" и вещают такие извращенцы как Бедь.

"ЧТИ МАТЬ И ОТЦА СВОЕГО И ПРОДЛЯТСЯ ДНИ ТВОИ НА ЗЕМЛЕ"- (Библия)
По перепису 1941 года 80% народа Подкарпатской Русі ідентифіковали себе русинами !!!
І лиш 552 чилядника записалися вкраїнцями ???
В 1945 году по приказу сатаніста-атеїста Сталіна, спалені русинські азбукы і русинські граматикы, закрыті русинські школы, а сотні учителю, які отказовалися переучовати наших діточок на вкраїнську были отправлені в концлагера. В тому числі і нянько головы НРРЗ Жупана Е.Е.
В 1945 году по приказу сатаніста-атеїста Сталіна, бов пудписаный фіктивный договор Філінгера - Рібентропа, по якому мы боли окуповані сов"єтами, а сотні тисяч руснаку боли отправлені в сов"єцькі концлагеря.
Сатаністами-атеїстами боли розтоптані: наш язык, наша духовность, наші традиції, наша історія, наш гімн і наш прапор.....
Слава Богу, правда потихоньку бере вирьх:
- 22 державы Світа вызнают русину народом (у даякых державах русины мают автономію),
- 7 марта 2007 года облрада вызнала русину народом (за поданьом головы НРРЗ - Жупана Е.Е.)
- 22 децембра 2009 года облрада вернула наш гімн (хоть ищи є проблемы).
Дорогі зимлякы!!! Мы маєме право гордитися нашим великым Русинськым Народом!!!
Чистуйте Божі Законы ("ЧТИ МАТЬ И ОТЦА СВОЕГО И ПРОДЛЯТСЯ ДНИ ТВОИ НА ЗЕМЛЕ") !!!
Не отказуйтеся од своих діду-прадіду, регіструйтеся РУСИНАМИ !!!

Тко сомневаєся у своюй родословнуй, прошу обратитися в обласный архів із запросом - "Тко боли Ваші діди - прадіды ? Русины проживали на всьюй нынішньуй території Україны. І.Франко і Л.Українка ідентифіковали себе русинами.

В 90-х годах Бедь Виктор возглавил РУХ в Закарпатье, участвовал в захвате православных храмов

Самозванный "докотор богословия" и ректор т.н. Ужгородской богословской академии УПЦ МП, одиозный самозванный "архимандрит" Виктор (Бедь) заявил, что для преодоления церковного раскола в Украине УПЦ МП должна признать таинства УПЦ КП и УАПЦ.
Иван Русин.
В раскольнических УПЦ КП и УАПЦ приветствуют такой призыв своего бывшего укрнациста-РУХОВЦА, агента укранацистов в среде Церкви. А в УПЦ МП пока отмечают, что "мнение архимандрита не является позицией всей Церкви", хотя есть все основания гнать его в шею, человека, который не имея одного класса семинарии, сам возвел себя в доктора Богословия, свивши себе гнездо-кабинет в Киево-Печерской семинарии. Вот оно - лицо бывшего униата, затем капешника, а затем "перевертня" -каменщика- "архимандрита-доктора богословия в УПЦ МП.
Почти все духовенство Закарпатья предупреждало священноначалие Церкви об угрозе от врага Православия Бедя В., но до сегодня в Киеве не верили. Вот и есть случай убедиться в том, что Бедь В. никогда не был православным, уже не говоря о том, что он паталогический пьяница (особенно Великим Постом) и прочие "противоестественные грешки".

P.S.В свое время именно В.Бедь приложил максимум усилий, чтобы помешать проведению Закарпатского областного референдума 1991 года, и буквально до недавнего времени был одним из наиболее рьяных антирусинов!!! Такое не забывается, какие бы он на себя сейчас одеяния не одел...

Документ у студію із того РЕФЕРЕНДУМУ завірений комісаром того референдуму,його подпись і урядова печать.
Огризок із "Закарпатської Правди" для мене недокумент,так што можете собі го засунути у "ГУДОК"

Прийде час тай забьеме.

92% закарпатців не голосовали за самостійність України, бо подля вас такого документу не є, пан антисеміт-галичан Мойша Кацман. А ви, антисеміт-галичан Мойша Кацман, як чоловік "правди и закону" маєте одсудити колоніальну окупацію Подкарпатськой Русі/Закарпаття, Українов!

Результати референдума 1991 року. 04.04.2012 (20:49)

Хочеться один раз і назавжди закрити спекуляції навколо закарпатського, чи, як його ще називають, русинського сепаратизму. Якщо русини говорять про референдум, то вони говорять про факт, який мав місце. Нижче подаємо дані з газети офіційного органу обласної ради народних депутатів „Новини Закарпаття” № 232 за середу 4 грудня 1991 року.
Відповіли „Так” при голосуванні на всеукраїнському та загальнообласному референдумах (у процентах)
Всеукраїнський референдум
Загально-обласний референдум
Разом по області

92,6- Всеукраїнський Референдум,
78,0- Загально-обласний референдум.
В газеті „Новини Закарпаття” №12 (260) від 30 січня 1992 року опубліковано Рішення дев’ятої сесії обласної Ради народних депутатів від 24 січня 1992 року ПРО ЗВЕРНЕННЯ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ „Про внесення змін і доповнень до Конституції України”.
Враховуючи те, що 546450 осіб дорослого населення області (78 проц.) на обласному референдумі 1 грудня 1991 року висловилися за надання Закарпаттю із закріпленням у Конституції України статусу спеціальної самоврядної адміністративної території у складі незалежної України, та відповідно до статті 38 Закону України „Про місцеві Ради народних депутатів УРСР та місцеве самоврядування” обласна Рада народних депутатів вирішила:
У порядку законодавчої ініціативи звернутись до Верховної Ради України про внесення таких змін і доповнень до Конституції України:
1. Першу частину статті 77 доповнити словами: „В Україні є спеціальна самоврядна адміністративна територія Закарпаття”.
2. Доповнити Конституцію України главою 7.2 „Спеціальна самоврядна адміністративна територія Закарпаття” та статтею 75.2 „Спеціальна самоврядна адміністративна територія Закарпаття є складовою частиною України і самостійно вирішує питання, віднесені до її відання”.
Голова Ради М.І.Країло

http://karpravozahist.narod.ru/inw-506.html

Документ у студію із того РЕФЕРЕНДУМУ завірений комісаром того референдуму,його подпись і урядова печать.
Огризок із "Закарпатської Правди" для мене недокумент,так што можете собі го засунути у "ГУДОК"

протоиерей Виктор Бедь из Закарпатья «накопил себе денег» на покупку епископства
Уже не один год статьи в украинской прессе, посвященные деятельности Виктора Бедя , носят заголовки - «Кидала в рясе», «Адвокат или Остап Бендер» и т.п. И внутри церкви слова хорошего не слыхал никто про Бедя и его «теологический» бизнес.

Документ у студію із того РЕФЕРЕНДУМУ завірений комісаром того референдуму,його подпись і урядова печать.
Огризок із "Закарпатської Правди" для мене недокумент,так што можете собі го засунути у "ГУДОК"

Референдум 1991 р. мав чіткий статус закону і знімав питання про якісь додаткові рішення з боку Верховної Ради. 27.03.2012 (19:12)
Неконституційний конституційний референдум
Отже, ніяких спеціальних різновидностей чи якоїсь правової ієрархії референдумів Конституцією не передбачено.
Тим часом міжнародне право серед національних референдумів виокремлює конституційний референдум як такий, що використовується як звернення до всенародного голосування стосовно питання про частковий чи повний перегляд Конституції держави.
Особливості проведення його й визначені у "Керівних принципах для конституційних референдумів на національному рівні", що були прийняті Венеціанською комісією в липні 2001 року.
Частковий та повний перегляд Конституції її автори якось байдуже обійшли, обмежившись поняттям "внесення змін", що поставило в дещо незручне становище Конституційний Суд, котрий звик ревно відстежувати вживання правових термінів, не передбачених Основним Законом.
Чому при підготовці тексту чинної Конституції та подальших змін до неї не взялися до уваги ці засади міжнародного права, залишається загадкою.
А планувалося інакше...
Цікаво, що у проекті Конституції, винесеної на всенародне обговорення 1-го липня 1992 року, всенародний референдум мав би ініціюватися двома мільйонами виборців. Також немало, але кому прийшло в голову підняти й таке число у півтора рази?
Проектом тієї Конституції передбачалося, що всеукраїнський референдум є конституційним способом прийняття безпосередньо народом законів та інших державних рішень.
Більше того, за референдумом з ініціативи принаймі двох мільйонів громадян вирішувалося питання про дострокове припинення повноважень президента і Верховної Ради. Тобто народ справді мав би впливати на владу.
Саме в Концепціях нової Конституції, схвалених Верховною Радою Української РСР 19 червня 1991 року – за рік до винесення її проекту на всенародне обговорення, навіть у часи тієї "прикрої залежності", гучно обіцялися гарантії такого незвичного для народу права на власні ініціативу референдуму і законодавчу ініціативу.
Тобто наслідок референдуму, за проектом тієї Конституції, мав чіткий статус закону і знімав питання про якісь додаткові рішення з боку Верховної Ради.
Чому це положення не прижилося в новій Конституції вивільненої та такої незалежної України?
Чому за своєю Конституцією Український народ геть обмежений у праві законодавчої ініціативи, як це є у більшості цивілізованих країн?
Звідки така недовіра своєму народові, творці Конституції України?
Складається враження, що після глибокого вдиху незалежності, коли від свіжості волі паморочиться в голові, наша так звана політична еліта схаменулася і взялася лаштувати життя своєму народові так, щоб не закрай вільно йому жилося...
http://www.pravda.com.ua/articles/2012/03/22/6960972/

Документ у студію із того РЕФЕРЕНДУМУ завірений комісаром того референдуму,його подпись і урядова печать.
Огризок із "Закарпатської Правди" для мене недокумент,так што можете собі го засунути у "ГУДОК"

А вот еще один фактик с нереализацией "незалежной" Украиной результатов Закарпатского областного референдума 1991 года против которого в момент его прохождения через ВС Украины яро выступал некто Виктор Бедь.

Крышеватели нелегальной миграции в Подкарпатской Руси
Чисто случайно оказалось что все дела в Закарпатском административном суде по нелегалам ведет судья Гаврилко.
И девичья фамилия жены ужгородского юриста Бедя тоже Гаврилко! Гаврилко до назначения судей шесть лет работал в адвокатском бюро Виктора Бедя. Чистое совпадение? Возможно для лохов!

Так сколько, сколько жен у МОНАХА?
Я что-то не понял, это какая по счету?

Цікавим трюком комбінатора Бедя є надання юридичної допомоги так званим нелегалам .

09.04.2012 (17:48) / Васiсуалий Лоханкин

А креста на нем никогда и не было, да и трусы ему ни к чему.
ПЕДРИЛА со стажем в Ужгороде легенды ходят.

Он пусть илi крестiк снiмет, iлi трусы оденет! Чмо бандеровское рвет на свою родную бандерщину. Вiдiт Бог он этого возжелал сам.

Отправить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.
Ограничение в 550 символов, осталось: 550
  • Доступны HTML теги: <em> <strong> <ul> <ol> <li><img>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Подробнее о форматировании

CAPTCHA
тест против спам-ботов