ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют

Туристичну галузь - на провiднi економiчнi позицiї

  28 ноября 2020 суббота

  Сферою особливої уваги в областi i надалi залишається туристично-рекреацiйна галузь. Це й не дивно, адже хто хоча б раз побував на землi закарпатськiй, той назавжди потрапив у полон її гiр та лiсiв, цiлющих буркутiв, унiкальних термальних вод та гостинних людей.

  Сьогоднi про реальне та майбутнє цiєї галузi - в розмовi з начальником управлiння по туризму та курортах ОДА Сергiєм Слободянюком.

  - Сергiю Миколайовичу, позаду дев'ять мiсяцiв роботи, як спрацював туристично-оздоровчий комплекс в цiлому?

  - За цей перiод галузь характеризується позитивними тенденцiями. Варто вiдмiтити, що збiльшилась кiлькiсть обслуговуваних на 23,7 тисяч чоловiк i склала 152574 осiб. Обсяг наданих послуг також зрiс на 14,4 млн. грн. - 54161,3 тис. грн. Усе це дозволило збiльшити на пiвтора мiльйона гривень платежiв до бюджетiв усiх рiвнiв - усього сплачено 8011,1 тис. грн. З початку року в галузi створено 201 робоче мiсце.

  За кiлькiстю клiєнтiв та обсягом наданих послуг на першому мiсцi - оздоровчо-лiкувальний туризм. Попереду - туристично-рекреацiйнi та готельнi заклади у Свалявського та Мукачiвського районiв, де переважають санаторно-курортнi заклади.

  Протягом останнього пiврiччя у сферi туризму дiяли 50 суб'єктiв, що мають лiцензiю на право проводження туристичної дiльностi. Турфiрмами та готелями областi експортовано послуг на 345,5 тис. дол. США, що у 2,5 рази бiльше вiдповiдного перiоду минулого року. Вперше за останнi роки маємо позитивне сальдо вiд зовнiшньої торгiвлi туристичних послуг сумою 58,2 тис. дол. США.

  - Сергiю Миколайовичу, за рахунок чого змiцнюється матерiально-технiчна база галузi?..

  - Головне завдання, яке постало перед нами рiк тому - це пошук ефективного власника для туристично-рекреацiйних об'єктiв краю. Виходячи з цього, наше управлiння проводило активну iнформацiйну та iнвестицiйну роботу. Сьогоднi маємо результат - власники закладiв вкладають у розвиток матерiальної бази значнi кошти. У першу чергу - Свалявському, Мукачiвському, Воловецькому районах, полонинi Драгобрат та курортi "Солотвино". Саме тут активно будуються новi та модернiзуються наявнi об'єкти. Примiром, зводиться кемпiнг в урочищi Майдан (с. Пiдполоззя Воловецького району), що певною мiрою є новим для областi й дуже позитивним, адже на даний час кiлькiсть облаштованих мiсць для вiдпочинку автотуристiв незначна.

  За минулi шiсть мiсяцiв в реконструкцiю та модернiзацiю матерiально-технiчної бази туристично-рекреацiйного комплексу вкладено кошти в сумi 5,6 млн. грн., в будiвництво - 5,2 млн. грн.

  Окрiм цього в галузь залучаємо значнi кошти й iнвесторiв. У даний час в Закарпаттi реалiзується вiсiм iнвестицiйних проектiв. Найбiльший за обсягом фiнансування - проект по будiвництву санаторно-лiкувального корпусу в с. Солочин Свалявського району вартiстю 3,5 млн. дол. США.

  Приємно, що зацiкавленiсть можливiстю галузi з року в рiк зростає. Лише за неповнi пiвроку спецiальною комiсiєю ОДА погоджено три проекти, що стосуюься будiвництва туристично-рекреацiних об'єктiв.

  - Хотiлося б почути про подальшу роботу галузi, особливо про зимовi види вiдпочинку, якi надзвичайно популярнi в краї - пiдтвердження - стопроцентна завантаженiсть протягом усього зимового перiоду тих закладiв розмiщення, поблизу яких є гiрськолижнi витяги...

  - Безсумнiвно, в окремих районах (Рахiвський, Великоберезнянський, Воловецький) на цей перiод пiк завантаженостi всiх об'єктiв. Подальшому розвитку гiрськолижного вiдпочинку сприяє встановлення пiдйомникiв. На початку року два нових витяги запрацювали в с. Солочин та смт. Поляна на Свалявщинi. До кiнця року будуть уведенi в експлуатацiю новi гiрськолижнi пiдйомники на Боржавських полонинах (Мiжгiрський район) та смт Чинадiйовi (оздоровчий табiр "Водограй" Мукачiвщина).

  Є пiдстави сподiватися, що незабаром буде завершено ремонт пiд'їздної дороги до центру зимової рекреацiї - полонини Драгобрат в Рахiвському районi та цiлий ряд iнших заходiв.

  Окрiм цього планується введення в дiю таких туристично-рекреацiйних об'єктiв: рекреацiйного закладу у с. Шаян (Хустського району), оздоровчого табору "Бiлочка" (Мукачiвський район), закладiв розмiщення на тiй же полонинi Драгобрат. До кiнця року, сподiваємося, запрацює туристична база "Его-Невицьке" с. Кам'яниця Ужгородського району.

  Вiдповiдно до укладеного договору мiж iнститутом туризму Федерацiї профспiлок України, Асоцiацiєю туристичних пiдприємств Закарпатської областi та Закарпатським iнститутом пiслядипломної педагогiчної освiти наступного мiсяця буде продовжено навчання другої групи менеджерiв по туризму. Пiсля цього пiдприємцi та окремi заклади матимуть можливiсть отримати дозвiл на право провадження туристичної дiяльностi. Результат - значне збiльшення кiлькостi лiцензiатiв.

  Головними управлiнням з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи ОДА було досягнуто домовленiстi з громадськими органiзацiями США на постачання спецобладнання для пошуку та рятування туристiв. Перша партiя останнього вже надiйшла, другу очiкуємо днями.

  - Сергiю Миколайовичу, успiх галузi, особливо серед заможного клiєнта, залежить не лише вiд кiлькостi турбаз, санаторiїв, готельно-ресторанних комплексiв, а, передусiм, вiд розвиненої iнфраструктури - це якiсть пiд'їздних шляхiв, транспортне сполучення, зв'язок, безперебiйне постачання електроенергiї... На чиї плечi спирається ваше управлiння у вирiшеннi цих питань?

  - Звичайно, можуть бути фешенебельнi апартаменти, але без зв'язку, свiтла, якiсних дорiг ця комфортабельнiсть буде збитковою, адже залишиться без клiєнтiв. А розвиток зеленого туризму в першу чергу залежить вiд газифiкацiї населених пунктiв Закарпаття, як складової побутових умов. Саме у цьому аспектi допомогу i всiляке сприяння керiвництва облдержадмiнiстрацiї, особисто голови ОДА Iвана Рiзака, важко перебiльшити. В областi поступово будується потужна iнфраструктура, яка дає поштовх до подальшого розвитку туризму й рекреацiї в краї.

  Iнтерв'ю вела Вiкторiя БОКIЙ.

  Нас уже 25000 в Facebook! Присоединяйтесь!
  Рейтинг: 
  Интернет-издание
  UA-Reporter.com
  Письмо редактору