ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют

Закарпатьска ДПА: Податкові накладні змінено, а книги придбання та продажу відмінено

  28 ноября 2020 суббота

  Державна податкова адміністрація у Закарпатській області повідомляє, що наказом Державної податкової адміністрації України від 30.06.2005 №244, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.07.2005 за №769/11049 (далі – наказ № 244), внесено зміни до наказу Державної податкової адміністрації України від 30.05.97 № 165, яким відповідно до Закону України від 03.04.97 № 168/97-ВР „Про податок на додану вартість”були затверджені форми податкової накладної, книги обліку придбання та книги обліку продажу товарів (робіт, послуг) та порядки їх заповнення.Наказом №244:  по-перше, визнано такими, що втратили чинність, форму книги обліку придбання товарів (робіт, послуг) і форму книги обліку продажу товарів (робіт, послуг), затверджені наказом Державної податкової адміністрації України від 30.05.97 № 165, та порядки ведення вказаних книг;  по-друге, затверджено форму реєстру отриманих та виданих податкових накладних (далі - реєстр) і порядок ведення такого реєстру (зареєстровано в Міністерстві юстиції України за № 770/11050).  Форму реєстру у порівнянні з формами книг придбання/продажу значно скорочено.  Спрощено (у порівнянні з порядком ведення книг) і порядок ведення реєстру. Зокрема, порядок ведення реєстру не передбачає обов’язку платника податку прошнуровувати, пронумеровувати, реєструвати в державній податковій інспекції зазначені реєстри (на відміну від відповідного положення, яке стосувалося книг обліку/придбання);  по-третє, внесено зміни до форми податкової накладної та додатків до неї, а також зміни та доповнення до Порядку заповнення податкової накладної (далі - Порядок).  Ці зміни, в основному, пов’язані із змінами, внесеними до Закону Законом № 2505, втратою чинності Указом Президента України від 07.08.98 № 857/98 „Про деякі зміни в оподаткуванні” (згідно з пунктом 18 частини II Закону № 2505). Крім того, з урахуванням практики застосування Порядку (запитів та пропозицій, що надходять як від платників податку так і податкових органів), деталізовано окремі його положення.  Основні зміни, внесені до Порядку, наступні:  • пункт 2 доповнено положенням щодо ведення податкового обліку результатів спільної (сумісної) діяльності особою, яка веде облік результатів такої діяльності, а саме: у загальновстановленому порядку та окремо від обліку результатів іншої господарської діяльності.  При цьому необхідно звернути увагу, що відповідно до пункту 1.2 Закону для цілей оподаткування господарські відносини між учасниками спільної (сумісної) діяльності прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів;  • пункт 2 доповнено також положенням щодо виписки податкової накладної у разі надання на митній території України послуги нерезидентом. У таких випадках податкова накладна виписується: зареєстрованим на території України постійним представництвом цього нерезидента, а за відсутності такого - резидентом, який виконує агентські (представницькі) дії від імені такого нерезидента, а за відсутності такого - покупцем (отримувачем) - податковим агентом такого нерезидента;  • до пункту 2 включено положення, згідно з яким суб’єкти підприємницької діяльності, що перейшли на спрощену систему оподаткування, яка не передбачає сплати податку або передбачає його нарахування за іншими ставками, ніж визначені пунктом 6.1 статті 6 або пунктом 81.2 статті 81 Закону, а також підприємства, звільнені від сплати податку до бюджету за рішенням суду, втрачають право на складання податкової накладної;  • виключено з Порядку посилання на Указ № 857 та відповідні положення, які базувалися на нормах цього Указу;  • змінено редакцію пункту 7. При цьому необхідно звернути увагу на абзац другий, згідно з яким:  заява зі скаргою на постачальника, який відмовив у видачі податкової накладної або порушив порядок її заповнення, має бути додана отримувачем товарів (послуг) до податкової декларації за звітний податковий період (а не до кінця поточного податкового періоду, як це було передбачено попередньою редакцією відповідної норми);  до заяви отримувач зобов’язаний додати копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати (а не придбання, як це було раніше) податку внаслідок придбання таких товарів (послуг);  • у пункті 8 деталізовано положення щодо виписки податкової накладної в окремих випадках;  • пункт 9 доповнено положеннями що виписки податкових накладних у разі:  - здійснення операції з поставки товарів (послуг), до якої одночасно застосовується як нульова ставка, так і ставка 20 відсотків (або винагорода оподатковується за повною ставкою);  - нарахування та сплати процентів або комісій у межах договору фінансового лізингу;  • пункт 19 викладено у новій редакції, яка містить положення щодо виписки податкових накладних у разі, якщо база оподаткування визначається виходячи із звичайних цін і перевищує суму поставки товарів (послуг), визначену виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, тобто звичайна ціна перевищує фактичну. Оскільки сума податку, обчислена з суми зазначеного перевищення, не може бути включена до податкового кредиту покупця, то Порядком передбачено, що продавець виписує дві податкові накладні: одну – на суму, виходячи з фактичної ціни поставки, другу – на суму перевищення звичайної ціни над фактичною; така податкова накладна покупцю не надається; усі примірники таких податкових накладних зберігаються у продавця.  Окремі деталі оформлення податкових накладних у разі, коли частиною бази оподаткування податком на додану вартість є перевищення звичайної ціни над фактичною, відображено також у нових абзацах другому та третьому підпункту 12.2.  У зв’язку із редакційною зміною законодавчих норм внесено також редакційні зміни і до нормативно-правового акту, тобто до наказу та затверджених ним документів, зокрема: слова „книга обліку продажу товарів (робіт, послуг)” замінено словами „реєстр отриманих та виданих податкових накладних”, слова „продаж” та „надання” - словом „поставка”, слова „роботи, послуги” - словом „послуги”, а також внесено інші редакційні зміни.  З повним текстом Наказу ДПА Украхни №244 можна ознайомитися на вебсайті ДПА України (www.sta.ua) у розділі “Нормативно-правові акти”.  Відділ обслуговування платників податків ДПА в Закарпатській області
  Нас уже 25000 в Facebook! Присоединяйтесь!
  Рейтинг: 
  Интернет-издание
  UA-Reporter.com
  Письмо редактору