ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ рішення виконкому Ужгородської міської ради "Про тарифи на міські пасажирські перевезення"

  16 июля 2019 вторник
  Аватар пользователя UZURAZ

  1. Опис проблеми, яку планується розв‘язати шляхом державного регулювання господарських відносин.
  У відповідності до чинного законодавства України "Про автомобільний транспорт" основною метою діяльності суб‘єктів підприємницької діяльності (перевізники) є надання послуг з перевезення пасажирів автобусами на міських маршрутах загального користування в режимі маршрутного таксі на договірних засадах із органами місцевого самоврядування та забезпечення належних умов транспортного обслуговування населення обласного центру.
  Тарифи на зазначені послуги були погоджені рішенням виконкому Ужгородської міської ради від 28.01.09 № 12 "Про тарифи на міські пасажирські перевезення". На теперішній час діючі тарифи не відшкодовують в повному обсязі витрати на послуги перевізників. За період їх дії, з лютого 2009 року, згідно загальнодержавним рішенням відбулося подальше підвищення рівня мінімальної заробітної плати, збільшення вартості пально-мастильних матеріалів, автозапчастин, що призвело до збільшення собівартості послуг у порівнянні з діючими тарифами з 1,30 грн. до 1,80 грн., або на 41,2%. Питома вага зазначених статей витрат є найбільш вагомими у складі собівартості тарифу та становлять, відповідно: 32,9% - заробітна плата, 29,2% - пально-мастильні матеріали.
  Внаслідок невідповідності рівня діючих тарифів на послуги, пропонується внесення змін до їх вартості. Відтак, міською міжвідомчою комісією з цінових питань визнано доцільним збільшення вартості послуг, з метою приведення тарифів на проїзд в автобусах міського сполучення у відповідність з витратами на утримання автотранспорту перевізниками.
  2. Цілі державного регулювання.
  Повноваження виконавчих органів міських рад щодо регулювання тарифів на міські пасажирські перевезення встановлені ст.28 Закону України "Про місцеве самоврядування у Україні" і зумовлені необхідністю забезпечити соціальний захист населення від необґрунтованого завищення вартості зазначених послуг перевізниками, що займають монопольне становище з надання цих послуг на умовах конкурсних засад.
  Метою розробки та впровадження проекту регуляторного акту є:
  - забезпечення отримання населенням міста більш якісних послуг з пасажирських перевезень;
  - забезпечення стабільної роботи перевізників;
  - приведення тарифів на міські пасажирські перевезення до рівня економічно обґрунтованих.

  3. Опис механізмів і заходів для розв‘язання проблеми
  Проблема, яку передбачається розв‘язати з прийняттям даного рішення, не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання, згідно Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та наказу Мінтрансу України від 17.11.2009 року №1175 "Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту".
  Діючі тарифи на міські пасажирські перевезення, що надаються населенню міста , не переглядались з лютого 2009 року.
  Водночас, згідно п.1.6 Наказу Мінтрансу України від 17.11.2009 № 1175 перегляд рівня тарифів повинен здійснюватися у зв‘язку із зміною умов виробничої діяльності та реалізації послуг, що не залежить від господарської діяльності перевізника, в тому числі, в разі зміни вартості палива більше ніж на 10% . Вартість скрапленого газу (метан) зросла з 2,99 грн/куб.м до 3,96 грн/куб.м, або на 32,4%.
  Враховуючи вищезазначені принципи, задекларовані нормативно-правовими актами в сфері надання послуг на міські пасажирські перевезення, пропонується такий спосіб досягнення державного регулювання , як збільшення тарифу , що дасть змогу встановлення його на рівні економічно обґрунтованих витрат і не нижчим від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх надання, повністю відшкодувати експлуатаційні витрати та забезпечити надійне транспортне обслуговування населення.

  4. Опис альтернатив, запропонованому регуляторному акту.
  Альтернативою цього регуляторного акта може бути збереження існуючого рівня тарифу, але в такому разі діяльність перевізників буде збитковою, що в свою чергу зменшить кількість учасників перевезень, та приведе до погіршення якості послуг населенню.
  Другою альтернативою може бути зменшення рівня рентабельності, що в свою чергу зменшить розмір тарифу. Але в такому разі, постійне зростання складових собівартості таких, як : мінімальна заробітна плата, цін на пально-мастильні матеріали та запчастини вплинуть на збільшення собівартості тарифу та створення умов збиткової діяльності перевізників.
  Тому ці альтернативи не можуть бути прийняті, оскільки вони не здатні вирішити існуючу проблему.

  5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта.
  На досягнення цілей, у разі прийняття цього рішення, можуть вплинути такі негативні зовнішні фактори як: підвищення цін на складові собівартості тарифу, що не підлягають державному регулюванню: ріст мінімальної заробітної плати , незаплановане збільшення витрат у зв‘язку із ремонтами та зносом автотранспортних засобів.
  Позитивним фактором може бути збільшення обсягів та якості надання послуг.
  Для впровадження вимог такого регуляторного акта органами місцевого самоврядування, не потребує додаткових витрат з місцевого бюджету, оскільки здійснюватиметься в межах повноважень відповідних органів. Для адміністрування процесу впровадження нових тарифів та контролю за їх виконанням не має необхідності створювати нові робочі місця. Виконання цієї роботи буде покладено на Асоціацію приватних пасажирських перевізників, що відповідає за формування та сплату відповідних тарифів. Для населення, на початковому етапі впровадження цього регуляторного акта, можливе збільшення витрат, пов‘язаних з необхідністю здійснення платежів, згідно встановленого тарифу.
  Періодичність здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог цього регуляторного акта визначається планами контрольної роботи Державної інспекції з контролю за цінами в Закарпатській області.

  6. Аналіз вигод та втрат
  Прийняття даного регуляторного акта приведе тарифи на міські пасажирські перевезення до рівня економічно обґрунтованих, що створить належні умови для забезпечення стабільного та безперебійного перевезення населення, покращення їх якості, стабілізації діяльності перевізників та поліпшення якості обслуговування населення.
  Сфери впливу, вигоди та втрати:
  Перевізники
  вигоди – відшкодування витрат та покриття збитків від надання послуг;
  втрати – можливе зменшення обсягів перевезення пасажирів та надання послуг.
  Населення
  вигоди – стабільне отримання послуг;
  втрати – збільшення розміру плати за послуги.
  Органи місцевого самоврядування
  вигоди – стабільне надходження коштів до місцевого бюджету за рахунок сплати податків та інших обов‘язкових платежів до фондів; забезпечення життєдіяльності населення, промислової та соціальної інфраструктури територіальної громади міста.
  Не всі вигоди, які виникають внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, можуть бути кількісно визначені. Серед них:
  - забезпечення життєдіяльності населення, промислової та соціальної інфраструктури територіальної громади міста ;
  - стабільна робота перевізників;
  - отримання споживачами міста якісних послуг з пасажирських перевезень.
  Прийняття даного рішення не можливо відкладати надалі, так як це може призвести до погіршення транспортного обслуговування населення міста та можливого зменшення обсягів надання перевізниками послуг.
  Прийняття рішення виконкомом Ужгородської міської ради "Про тарифи на міські пасажирські перевезення" має створити умови щодо позитивних соціально-економічних наслідків.

  7. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта.
  Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковий. У разі виникнення необхідності до нього можуть бути внесені зміни за підсумками аналізу відстеження його результативності, або відміни його чинності.

  8.Показники результативності регуляторного акта
  Показниками результативності запровадження цього регуляторного акта слід вважати:
  - обсяги міських пасажирських перевезень;
  - рівень фактичної рентабельності діючого тарифу.

  9. Відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.
  Відстеження результативності нормативно-правового акта буде здійснюватися відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" на підставі статистичних та даних про рівень ринкових цін на пально-мастильні матеріали , автозапчастини тощо.
  Базове дослідження: за 1 півріччя 2010 року, яке передує набуттю чинності рішення виконкому міської ради.
  Повторне дослідження: через рік з дня набуття чинності рішення виконкому міської ради.
  Відстеження результативності регуляторного акту здійснюватиметься відділом з питань тарифів управління економіки та підприємництва шляхом аналізу даних, які стосуються:
  - динаміки обсягів міських пасажирських перевезень;
  - динаміки рівня фактичної рентабельності послуг у порівнянні з прогнозованою за звітний період.

  Заступник міського голови В.В.Химинець

  Рейтинг: