ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют

Новости и события в Закарпатье ! Ужгород окно в Европу !

Правовые последствия Всезакарпатского референдума-плебисцита 1 декабря 1991 и порядок его реализации в судебном порядке

  25 сентября 2022 воскресенье
  Аватар пользователя Ladavx

  Правовые последствия Всезакарпатского референдума-плебисцита 1 декабря 1991 и порядок его реализации в судебном порядке (на трех языках)

  Научно-практична конференція
  Правові наслідкы Всезакарпатського референдума-плебісцита 1 децембра 1991 и порядок его реалізаціи в судебному порядку.
  (русинськый язык)
  http://rusin.forum24.ru/?1-3-0-00000666-000-0-0-1322962767
  Ужгород 1-3 децембра 2011 г.
  Учитуючи:
  - Многочисленні обращенія русинськых організацій ид офіціальному Києву за послідні 20 літ,
  - Рішеніє Всерусинськой Рады руководителюв русинськых організацій од 25 юнія 2011 года,
  - Рекомендаціи научно-практичной конференціи од 19 новембра 2011 года,
  - Положенія Закона УССР од 1991 года «Про референдум...», согласно ид котрому 1 децембра 1991 г. проводився Всезакарпатськый референдум-плебісцит, яктакый, котрый для Закарпаття возстановивдосоветськый статус государственности,
  - 20-літню бездіяльность украйинськой власти по реалізаціи референдума од 1 децембра 1991 года, и норм межинародного права,
  - Офіціальный одказ Предсидателя Кабміна Украйины М.Я. Азарова поставити вопрос о реализаціи результатов Всезакарпатського референдума 1 децембра 1991 года на повістку дня Кабінета Міністров,

  учасникы конференціи рішили:

  1. Предложити главам русинськых обєдиненій Сойм Подкарпатськых Русинов и Народна Рада Русинов Закарпатьярішити в судебному порядку вопрос реалізаціи Всезакарпатського референдума од 1 децембра 1991 года в части другуй «Закарпаття - спеціальна самоуправляєма територія и як субєкт в составі Украйины, котрый не входит ани в які другі адміністративно-територіальні образованія",
  2. Заключити договор из адвокатами односно подачі одповідного иска в суд.
  3. Обеспечити адвокатів копіями одповідных документов.

  Президіум конференціи: прот. Димитрій Сидор, Е. Е. Жупан.

  Секретарь конференціи М. Ярчич.

  Науково-практична конференція
  Правові наслідки Всезакарпатського референдуму-плебісциту 1 грудня 1991 року та порядок його реалізації в судовому порядку.

  Ужгород 1-3 грудня 2011 року
  Враховуючи:
  - багаточисельні звернення русинських організацій до офіційного Києва за останні 20 років,
  - рішення Всерусинської Ради керівників русинських організацій від 25 червня 2011 року,
  - рекомендації науково-практичної конференції від 19 листопада 2011 року,
  - положення Закону УРСР 1991 року «Про референдум…», за яким 1 грудня 1991 року проводився Всезакарпатський референдум-плебісцит, та такий, який для Закарпаття відновив дорадянський статус державності,
  - 20-річну бездіяльність української влади по реалізації референдуму від 1 грудня 1991 року, та норм міжнародного права,
  - офіційну відмову Голови Кабміну України М.Я. Азарова поставити питання про реалізацію результатів Всезакарпатського референдуму 1 грудня 1991 року на порядок денний Кабінету Міністрів,

  учасники конференції вирішили:
  1. Запропонувати головам русинських об'єднань Сойм ПР та НРРЗ вирішити в судовому порядку питання реалізації Всезакарпатського референдуму від 1 грудня 1991 року в частині другій «Закарпаття - спеціальна самоврядна територія і як суб'єкт в складі України, що не входить ні в які інші адміністративно-територіальні утворення”,
  2. Укласти договір з адвокатами стосовно подання відповідного позову в суд.
  3. Забезпечити адвокатів копіями відповідних документів.

  Президія конференції: прот. Димитрій Сидор, Є.Є.Жупан.

  Секретар конференції М. Ярчич.

  Научно-практическая конференция
  Правовые последствия Всезакарпатского референдума-плебисцита 1 декабря 1991 и порядок его реализации в судебном порядке.

  Ужгород 1-3 декабря 2011
  Учитывая:
  - Многочисленные обращения русинских организаций к официальному Киеву за последние 20 лет,
  - Решение Всерусинской Рады руководителей русинских организаций от 25 июня 2011 года,
  - Рекомендации научно-практической конференции от 19 ноября 2011 года,
  - Положения Закона РСФСР 1991 года «О референдуме ...», согласно которому 1 декабря 1991 проводился Всезакарпатский референдум-плебисцит, как такой, который для Закарпатья восстановил досоветский статус государственности,
  - 20-летнюю бездеятельность украинской власти по реализации референдума от 1 декабря 1991 года, и норм международного права,
  - Официальный отказ Председателя Кабмина Украины М.Я. Азарова поставить вопрос о реализации результатов Всезакарпатского референдума 1 декабря 1991 года на повестку дня Кабинета Министров,

  участники конференции решили:

  1. Предложить главам русинских объединений Сойм Подкарпатских Русинов и Народная Рада Русинов Закарпатья решить в судебном порядке вопросы реализации Всезакарпатского референдума от 1 декабря 1991 года в части второй «Закарпатье - специальная самоуправляемая территория и как субъект в составе Украины, который не входит ни в какие другие административно-территориальные образования ",
  2. Заключить договор с адвокатами относительно подачи соответствующего иска в суд.
  3. Обеспечить адвокатов копиями соответствующих документов.

  Президиум конференции: прот. Димитрий Сидор, Е. Е. Жупан.

  Секретарь конференции М. Ярчич.