ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют

Новости и события в Закарпатье ! Ужгород окно в Европу !

Правовые последствия Всезакарпатского референдума-плебисцита 1 декабря 1991 и порядок его реализации в судебном порядке

    05 декабря 2023 вторник
    Аватар пользователя Ladavx
    Правовые последствия Всезакарпатского референдума-плебисцита 1 декабря 1991 и порядок его реализации в судебном порядке (на трех языках)Научно-практична конференція Правові наслідкы Всезакарпатського референдума-плебісцита 1 децембра 1991 и порядок его реалізаціи в судебному порядку. (русинськый язык) http://rusin.forum24.ru/?1-3-0-00000666-000-0-0-1322962767 Ужгород 1-3 децембра 2011 г.Учитуючи:- Многочисленні обращенія русинськых організацій ид офіціальному Києву за послідні 20 літ, - Рішеніє Всерусинськой Рады руководителюв русинськых організацій од 25 юнія 2011 года, - Рекомендаціи научно-практичной конференціи од 19 новембра 2011 года, - Положенія Закона УССР од 1991 года «Про референдум...», согласно ид котрому 1 децембра 1991 г. проводився Всезакарпатськый референдум-плебісцит, яктакый, котрый для Закарпаття возстановивдосоветськый статус государственности, - 20-літню бездіяльность украйинськой власти по реалізаціи референдума од 1 децембра 1991 года, и норм межинародного права, - Офіціальный одказ Предсидателя Кабміна Украйины М.Я. Азарова поставити вопрос о реализаціи результатов Всезакарпатського референдума 1 децембра 1991 года на повістку дня Кабінета Міністров, учасникы конференціи рішили: 1. Предложити главам русинськых обєдиненій Сойм Подкарпатськых Русинов и Народна Рада Русинов Закарпатьярішити в судебному порядку вопрос реалізаціи Всезакарпатського референдума од 1 децембра 1991 года в части другуй «Закарпаття - спеціальна самоуправляєма територія и як субєкт в составі Украйины, котрый не входит ани в які другі адміністративно-територіальні образованія", 2. Заключити договор из адвокатами односно подачі одповідного иска в суд. 3. Обеспечити адвокатів копіями одповідных документов. Президіум конференціи: прот. Димитрій Сидор, Е. Е. Жупан. Секретарь конференціи М. Ярчич.Науково-практична конференція Правові наслідки Всезакарпатського референдуму-плебісциту 1 грудня 1991 року та порядок його реалізації в судовому порядку.Ужгород 1-3 грудня 2011 року Враховуючи: - багаточисельні звернення русинських організацій до офіційного Києва за останні 20 років, - рішення Всерусинської Ради керівників русинських організацій від 25 червня 2011 року, - рекомендації науково-практичної конференції від 19 листопада 2011 року, - положення Закону УРСР 1991 року «Про референдум…», за яким 1 грудня 1991 року проводився Всезакарпатський референдум-плебісцит, та такий, який для Закарпаття відновив дорадянський статус державності, - 20-річну бездіяльність української влади по реалізації референдуму від 1 грудня 1991 року, та норм міжнародного права, - офіційну відмову Голови Кабміну України М.Я. Азарова поставити питання про реалізацію результатів Всезакарпатського референдуму 1 грудня 1991 року на порядок денний Кабінету Міністрів, учасники конференції вирішили: 1. Запропонувати головам русинських об'єднань Сойм ПР та НРРЗ вирішити в судовому порядку питання реалізації Всезакарпатського референдуму від 1 грудня 1991 року в частині другій «Закарпаття - спеціальна самоврядна територія і як суб'єкт в складі України, що не входить ні в які інші адміністративно-територіальні утворення”, 2. Укласти договір з адвокатами стосовно подання відповідного позову в суд. 3. Забезпечити адвокатів копіями відповідних документів. Президія конференції: прот. Димитрій Сидор, Є.Є.Жупан. Секретар конференції М. Ярчич.Научно-практическая конференция Правовые последствия Всезакарпатского референдума-плебисцита 1 декабря 1991 и порядок его реализации в судебном порядке.Ужгород 1-3 декабря 2011 Учитывая: - Многочисленные обращения русинских организаций к официальному Киеву за последние 20 лет, - Решение Всерусинской Рады руководителей русинских организаций от 25 июня 2011 года, - Рекомендации научно-практической конференции от 19 ноября 2011 года, - Положения Закона РСФСР 1991 года «О референдуме ...», согласно которому 1 декабря 1991 проводился Всезакарпатский референдум-плебисцит, как такой, который для Закарпатья восстановил досоветский статус государственности, - 20-летнюю бездеятельность украинской власти по реализации референдума от 1 декабря 1991 года, и норм международного права, - Официальный отказ Председателя Кабмина Украины М.Я. Азарова поставить вопрос о реализации результатов Всезакарпатского референдума 1 декабря 1991 года на повестку дня Кабинета Министров, участники конференции решили: 1. Предложить главам русинских объединений Сойм Подкарпатских Русинов и Народная Рада Русинов Закарпатья решить в судебном порядке вопросы реализации Всезакарпатского референдума от 1 декабря 1991 года в части второй «Закарпатье - специальная самоуправляемая территория и как субъект в составе Украины, который не входит ни в какие другие административно-территориальные образования ", 2. Заключить договор с адвокатами относительно подачи соответствующего иска в суд. 3. Обеспечить адвокатов копиями соответствующих документов. Президиум конференции: прот. Димитрий Сидор, Е. Е. Жупан. Секретарь конференции М. Ярчич.