ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют

Новости и события в Закарпатье ! Ужгород окно в Европу !

Резолуція делеґатів XI. Світового конґресу Русинів, Руснаків, Лемків

    09 декабря 2023 суббота
    Аватар пользователя ЗABХОЗ
    Резолуція делеґатів XI. Світового конґресу Русинів, Руснаків, Лемків 16. – 18. юна 2011 р. в Пілссзенекересзті в Мадярьску А. XI. СКР конштатує же : 1. Світова рада Русинів од 10-го Світового конґресу Русинів (СКР) аж по сучасні одбываный конґрес робила актівну роботу при рішыню задач становленых в рамаках Резулуції конґресу. 2. Посудив выголошіня делеґації Северной Америкы презентоване паном Джоном Ріґеттім о саморозпущіню конґреса і вырішыв продовжовати у своїй роботі ефектівнішым способом і промтнішым способом реаґовати на сучасны проблемы. 3. На 11-тім СКР было участных 82 делеґатів /із 85 позваных/, котры заступовали 10 держав світа. Б. XI. СКР бере до відома : 1. Справу о діятельности СРР преднесену председом СРР Дюром Папуґом по 10-тім СКР і задачах, якы стоять перед Світовов радов Русинів на слідуючій меджіконґресовый період. 2. Справы о діятельности русиньскых орґанізацій в окремых державах здруженых в СКР, котры презентовали членове СРР, або повірены члены за окремы державы. 3. Справы о діятельности окремых конґресовых комісій, котры переднесли їх председове. В. XI. СКР схвалює: 1. Робочі комісії 11-го СКР, а то: - мандатову комісію в складі тотых членів: Бобинець Микола, Сабо Людовік, Дудаш Владімир - 2 - - волебну комісію в складі: Міломір Шайтош, Мірослав Кереканіч, Шайтош Мійо - пропозіційну комісію в складі: Мірон Крайковіч, Шеповіч Дюра, Марія Бочкор 2. Комісії про роботу на 11-тім СКР, та в слідуячім періоді до 12-го СКР і їх председів. Їднать ся о тоты комісії і председів: - комісія про освіту / Ксенія Медєші, председничка - комісія про культуру / Міломір Шайтош, председа - історічна комісія / Михайло Фейса, председа - комісія про економічный розвиток / Владимір Бучко, председа - комісія про выдавницьку діятельность, інформації / Владимір Дудаш, председа - комісія про Штатут СКР / Андрій Копча, председа 3. Справу о господаріню СКР за період од 10-го СКР, котру передніс председа Ревізной рады СКР Іван Петрецькый з Румунії і котру доповнив тайомник СРР Владимір Протівняк. 4. Зложіня новой СРР, в складі котрой суть: Штефан Лявінець - Мадярьско Владимір Протівняк - Словеньско Андрій Копча - Польша Мушкола Александер - Чеська републіка Юрій Фірцак - Румунія Славомір Гіряк - Северна Америка Микола Бобінець - Україна Наталія Гнатко - Хорватія Дюра Папуґа - Серьбія Мартін Караш - за Світове форум русиньской молодежі 5. Дюру Папуґу - председу Світовой рады Русинів, котрого собі меджі собов зволили членове Світовой рады Русинів. Термін і місце одбываня слідуючого 12-го СКР, якый буде в місяці юні 2013 р. в місті Мукачево і Свалява на Україні. Продовжіня кандідатной епохы на два рокы про орґанізацію Русиньске землячество „Карпатьска Русь“ з републікы Руська Федерація. Схвалює вылучіня Закарпатьского областного благодійного фонду Русиньска школа з Україны зо СКР, за актівіты не згодуючімі ся зо Штатутом СРР. - 3 - Г. XI. СКР укладать: а) Розробиты задачі окремых комісій до конкретных опатрінь із становліньом конкретного датуму як і одповідности за їх повніня. Т: 30.10.2011 З: председа СРР б) Выпрацовати доповніня і зміны в становах СКР, жебы згодовали ся із условіямі про реґістрацію із словеньсков леґіслатівов. З тым заміром схвалює ся комісія в складі А. Копча, Ю. Фірцак, В. Протівняк. Спрацовану пропозіцію передложыти найпізніше до 31-го 12. 2012 р. окремым членьскым державам СКР в словеньскым і русиньскым языку. Окремы членьскы державы дають коментарі ку Шатуту найпізніше два місцяці перед одбываньом 12-го СКР на Україні. Т: 31.12.2012 З: членове комісії в) Передаты Александрові Зозулякові, бывшому тайомникові СРР, комплетну фінанчну аґенду тайомникові СРР Владимірові Протівнякові до 20-го 7. 2011 р. В іншому выпадку буде тото несповніня терміну і обсягу задачі оглядане як порушіня Штатуту СКР, фінанчных законів, і наслідні передане на рішыня прокуратурі. Т: 20.07.2011 З: Александер Зозуляк г) Посудити і розробыти окремы пропозіції і діскузны выступліня до конкретных опатрінь, жебы ся орґан СРР став пружнішым і ефектівнішым, без бірократічных приступів, способных реаґовати на проблемы сучасных днів. Т: 30.10.2011 З: председа СРР Резолуція была схвалена делеґатамі 11-го Світового конґресу в Пілссзенекересзті в Мадярьску дня 18 -го 6.2011 р . Підписаны за пропозіційну комісію : Мірон Крайковіч, председа комісії Дюра Шеповіч і Марія Бочкор, членове комісії