ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют

Новости и события в Закарпатье ! Ужгород окно в Европу !

Рішення Закарпатської облради по самоврядній території.

  16 августа 2022 вторник
  Аватар пользователя Палінкаш Іван Іванович

  РІШЕННЯ

  Дев'ятої сесії обласної Ради народних
  депутатів від 24 січня 1992 року
  ПРО ЗВЕРНЕННЯ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ
  УКРАЇНИ
  «Про внесення змін і доповнень
  до Конституції України»
  Враховуючи те, що 546450 осіб дорослого населення
  області (78%) на обласному референдумі 1 грудня
  1991 рокувисловилися за надання Закарпаттю із закріп-
  ленням у Конституції України статусу спеціальної са-
  моврядної адміністративної території у складі неза-
  лежної України, та відповідно до статті 38 Закону Ук-
  раїни "Про місцеві Ради народних депутатів УРСР та
  місцеве самоврядування" обласна Рада народних де-
  путатів вирішила:
  У порядку законодавчої ініативи звернутись до Вер-
  ховної Ради України про внесення таких змін і допов-
  нень до Конституції України:
  1. Першу частину статті 77 доповнити словами: "В
  Україні є спеціальна самоврядна адміністративна те-
  риторія Закарпаття".
  2. Доповнити Конституцію України главою 7.2 "Спеці-
  альна самоврядна адміністративна територія Закар-
  паття" та статею75,2 "Спеціальна самоврядна атмініст-
  ративна територія Закарпаття є складовою частиною
  України і самостійно вирішує питання віднесені до її
  відання".
  Голова Ради: М.І.КРАЇЛО.