ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют

Новости и события в Закарпатье ! Ужгород окно в Европу !

Русинское Землячество "Карпатская Русь"

    21 июля 2024 воскресенье
    Аватар пользователя Karpatskaya_Rus
    МАВЗОЛЕЙ ПРО В. ПРОТИВНЯКА Минули скоро два рокы од 10. Світового конґресу Русинів. І нічім важным ся тоты рокы не запамнятали. Фактічно, мусиме говорити о знижіню престижы міджінародной русинськой орґанізації, што видно мінімално з того, як Світова рада Русинів (дале – СРР) приправила ся на стрїчі з владами у тых державах, де проходили її засїданя. І в Братїславі, і в Ужгородї, і в Києві – в орґанізованю тых стрїч у повній мірї зазнала фіаско! Кідь члены СРР 20. новембра 2010 пришли до Братїславы, лем там (по фрыштику) дізнали ся, же в Урядї влады Словацькой републікы їх нихто не чекать! (Смішно было позерати, як Владимір Противняк, орґанізатор стрїчі, оправдовав уряд – же мають много старости на голові, так ани десятый заступця не може прияти делеґацію СРР). Тото саме было почас засїданя СРР на Українї. Не знати нашто было 5-членній делеґації іти до Києва, кідь не мали потверджено, же україньска влада наісто їх прийме!? Надїяли ся на україньске чудо? Із такым орґанізованём досправды лем на чудо ся мож надїяти! Так істо 21 марца 2011 делеґацію СРР не прияла ани омбудсманка Україны Нїна Карпачова, ани председа Верьховной Рады (парламенту) Україны Володимир Литвин. (Позн. ред.: В „ІnfoРусинї“ ч. 5 – 6 / 2011 у статї „Члены Світовой рады Русинів в Кієві“ на 1. стор. написано: „ ... 4. Навщівили Уряд Влады Україны в Кієві.“) (?!) Ту бы ся хотїло закричати до цїлого світа, же Україна не узнає русиньску народность і зато не хоче ся стрїчати зо СРР! Но по не аж так добрім орґанізованю сеґінь председа СРР Дюра Папуґа на свому сайтї «Руска матка» лем на то быв валушный, же зачав оправдовати В. Литвина – „зато, же проґрам пана Литвина не доволив, жебы ся стрїча одбыла, стрїча буде другый раз“ (http://www.ruskamatka.org). Мусиме конштатовати: не прияв делеґацію СРР у Києві … ани десятый представитель влады, ани парламенту. Пересунули то на не знати коли?! Українцї на таке говорять: „Дурень думкою багатіє.“ І кідь Д. Папуґа, уж по засїданю СРР, на свому сайтї делікатно замовчав о намірїню „потенціално ся стрїтити“ зо шпеціалным посланцём Верьховной Рады одповіднов за людьскы права Н. Карпачовов, то з боку „потенціалного“ орґанізатора той стрїчі Миколы Бобинця на інтернетї зачали анонімно нашепковати (робить то даякый „рипляк“), же тій стрїчі завадив „аферіст“ Євґеній Жупан – посланець Закарпатьской областной рады, котрый „повів представителёви уряду Н. Карпачовій, же СРР є нелеґітімна орґанізація, зато не є прічіна з нёв ся стрїчати“! (http://ua-reporter.com/uk/node/102020). І тоту фалошну інформацію о Жупанови мусиме зъїсти? Жебы омбудсманка складала годинку за годинков свого проґраму на основ пропозіції даякого заанґажованого челядника – то приповідка про дїти! Треба ту правду повісти о ділетантств орґанізатора ці орґанізаторів, котры ани не усвідомлюють собі, як низко охабили впасти Світовый конґрес Русинів но і надале у пресї выхвалюють свої „актівы“. Наконець, уж по засїданю СРР, Д. Папуґа, В. Противняк і М. Бобинець пустили ся красно выхвалёвати стрїчу (19. марца 2011) СРР із председом Закарпатьской областной державной адміністрації Александром Ледидом. Штоправда, нияк не годны собі запамятати, з кым досправды ся стрїчали – пишуть вшелияко: же то „ґубернатор Мукачева“ (Позн. ред.: Так написано в „ІnfoРусинї“ ч. 5 – 6 / 2011 у статї „Члены Світовой рады Русинів в Кієві“ на 1. стор.). А пак же „ґубернатор Закарпатьской областной рады“. (?!) Дость смутный факт: о тій стрїчі ці о цїлім перебываню СРР на Українї, не написали на Українї ніч ани єдны новин кы ці журнал, не было ниякых інформацій у телевізії ці в радію. То значіть, же резонанс на Українї і на Підкарпатю – нуловый!!! То ся стало так і зато, бо о стрїчі нияк ся не авізовало, вшытко ся тримало у тайности (?!) і новинарїв на стрїчу нихто не мав дяку кликати. Уж по стрїчі М. Бобинець завісив на свій блоґ курту інформацію, в котрій помпезно повів, же «голова Закарпатської ОДА О. Ледида провів ОФІЦІЙНУ стрічу з СРР». Але офіціалный сайт Закарпатьской ОДА „ганьбливо замовчав тоту стрїчу, зато і М. Бобинець раз-два змінив текс – „знижыв“ статус той стрїчі – же то была лем проста „стрїча“ Стрїча – без протоколу, де бы обидва бокы задекларовали свої намірїня, а містна влада бы публічно потвердила, же не допустить фалшованя почас списованя людей в роцї 2012 Стрїча – без прес-секретаря, котрый мав бы тот протокол при правити, а голова ОДА дав бы інтервю новинарям. Наконець – стрїча, котру орґанізаторы выбавили кулоарно, а не постаралися о ню офіціално і без того, абы понижуючо приставати на чуджі условія – стрїчати ся без огласу і без пресы. (Кібы то было зроблено офіціално, хоць бы і одрекла влада Русинам стрїчу, і так бы то мало змысел, бо дало бы ся відїти: хто є хто і ці мож буде Русинам опертися на свою містну владу, або то лем передволебна кампань?!) *** Світову раду на Підкарпатю чекали Русины. Закарпатьскый областный благочінный фонд „Русинська школа“ як єден із двох рівноцїнных членів Світового конґресу Русинів за Україну ладив културный проґрам. Была в нїм і презентація філму (режісерка В. Кобулей) „Колесо жытя Ольгы Прокоп“, і концерт за участи самой народной співачкы О. Прокоп, і выступлїня фолклорного ансамблю русиньскых недїльных школ «Бабчина співанка», і стрїча з добрї знамым у русиньскім світї Народным умелцём Україны Василём Скакандіём на честь ёго 70. народенин, і презентація поліґрафічных копій портретів вызначных особностей русиньского світа од В.Скакандія, што їх надруковало Выдавательство В. Падяка як назорны помічникы про русиньскы школы, канцеларії русиньскых орґанізацій, клубів, музеїв, ґімназій, універзіт і т. д., што в історії карпаторусиньского народа є унікатнов акціёв. Главнов акціёв ся мала стати отворена година у селї Осой, де пять років фунґує русиньска недїльна школа, а по годинї – стрїча з учітелями вшыткых 23 недїльных школ. Ушыткы тоты акції надація „Русинська школа“ ладила з цїлём, жебы підпорити авторіту СРР на Підкарпатю. Наспак, старостливость СРР о русиньскы школы мала бы помочі розвою русиньского школства на Українї, яке є в дость нелегкій сітуації, бо штат не узнає народностны права Русинів. Як уж быв вшыток высше спомянутый проґрам приправленый, СРР нечекано дала офіціално знати, же не возьме участь ани на єдній акції надації „Русинська школа“, бо…на то не є часу. Наспак, СРР, іґноруючі русиньскы недїльны школы, пішла на годину „краєзнательства“ до даякой штатной школы в Свалявскім раёнї, де їх повів М. Бобинець, котра ніч не має ани з русинством, ани з недїльныма школами і котру СРР не підпорує, бо она не підпорує і нїґда фінанчно не підпоровала ани єдну русиньску школу. А уж по годинї М. Бобинець менторьскым тоном заголосив, же „ся не будуть дале фінанцовати „проєкты“, з якых збогатїє єден-двоє людей, а не русиньскый рух“. А дале новозъявленый русиньскый „пророк“ повів іщі веце затуманено: „Многы недостаткы недїльных школ (абсенція штудійной літературы, проблемы в реалізації годин русиньского языка внаслїдку цїлкового розкладу общоосвітной школы і т.д.) привели до того, же русиньска недїльна школа ся давно перетворила скорїше на рекламне дїло про Русинів іншых держав, як на формованя знателїв свого краю, своёй културы“ (http://ua-reporter.com/uk/node/102020). Іншак повіджено: М. Бобинець буде ся силовати заперти русиньскы недїльны школы, а намісто того в штатных школах задарьмо ся заведе година „краёзнательства“. А ці буде ся учіти у такій штатній школї русиньскый язык і література, історія карпато-русиньского народа і ґеоґрафія Карпатьской Руси, кідь ся в Україньскій републіцї народность „Русин“ не узнавать, – на тот вопрос член СРР за Україну одповісти не годен. З того мож ся лем засміяти. Але хоче ся плакати, кідь видиш, же Світова рада Русинів на челї з председом Дюром Папуґом (Сербія), підпредседкынёв Маріаннов Лявинець (Мадярьско) і таёмником Володиміром Противняком (Словакія) і зо сугласом другых членів рады фактічно благословила ніщіня русиньскых недїльных школ! Ту ся просить вопрос: нашто было СРР іти (подля рады М. Бобинця) на годину до школы, котру она не валушна фінанцовати, нашто было всягды выступовати М. Бобинцёви, і хоць він робить пусты выголошіня? Лем зато, жебы кулоарно спробовати підняти му рейтінґ і „зробити“ го лідром? І то на фонї повного діштанцованя ся СРР од надації „Русинська школа“ і росшырёваня о В. Падякови дезінформацій, як то было такой по засїданю СРР у Братїславі, коли появила ся анонімна неправдива статя „Свитова Рада Русинов угнала В. Падяка из свого засиданя“? А тому кламству многы увірили, дакотры із Сербії ся ня просили: ці досправды так то было?! Очівісный факт: тото кламство і днесь мож найти на сайтї народностной орґанізації Русинів Сербії „Руска матка“, председом якой є сам Д. Папуґа! І хоць єднов руков Д. Папуґа дементує інформацію о „шкандалї у Братїславі“, другов – він публікує на своїм сайтї тото кламство. А, може, Д. Папуґа уж не контролює сітуацію в Світовій радї Русинів і ани ся не здогадує, што му завісили на ёго сайт? Ту є лінк, жебы ся о тім пересвідчіти: (http://www.ruskamatka.org/Komentari/kom%20svetova%20rada%2026.htm). Вшытка енерґія членів СРР на засїданю на Українї пішла на зміны Станов (Штатуту) СКР. Як то было зроблено і за чім днесь бажать „лідры“ русинства – о тім В. Противняк подав шкандалны інформації до новинок „InfoРусин“ ч. 5 – 6 / 2011, текст якых записала С. Лысинова: „... окрем іншого члены обговорили Штатут і роботу 11-го Світового конґресу Русинів (СКР), котрый одбуде ся 16-го, 17-го і 18-го юна 2011 в мадярськім Будапешті. В тій проблематиці члены СРР догодли ся, же на Світовый конґрес Русинів МУСИТЬ БЫТИ ДЕЛЕҐОВАНА ТАКА ОРҐАНІЗАЦІЯ РУСИНІВ, КОТРА Є НАЙСТАРШОВ ЛІДЕРСЬКОВ ОРҐАНІЗАЦІЙОВ В ДАНІЙ КРАЇНІ …“ (Позн. ред.: То значіть, же Становы СКР сучасна СРР хоче змінити так, жебы за Русинів Словеньска делеґатами 11 конґресу были лем члены Русиньской оброды на Словеньску (РОС), т. є. планують ануловати дотеперь платный договор міджі челныма представителями РОС і Словеньской асоціації русиньскых орґанізацій (САРО), як і недавны рїшіня СРР і СКР, же Русинів Словеньска на СКР будуть заступати делеґаты обидвох орґанізацій, в звязи з чім САРО на своїй послїднїй громадї 14. фебруара 2011 зволила 4 своїх делеґатів на 11. СКР. Окрем того, САРО як рядный член СРР реґуларно платить членьске, хоць дакотры „найстаршы“ орґанізації з іншых штатів не мають го заплачене за пару років. Притім основныма повинностями члена є платити членьске і дотримовати Становы СКР. Але зато треба змінити Становы СРР так, жебы пасовали лем дакому, напр. РОС, ці на Українї – орґанізації М. Бобинця!!! Зато є барз спорне, ці днесь є честёв быти членом СКР?!) Дость інтересно буде слїдовати, як і хто конкретно буде выберати, же котра орґанізація у Словакії є „лідерьсков“? І подля чого? Подля „віку“, же є „найстарша“?! А як то в другых штатах буде? Ці, може, будеме тягати жреб? Ці ся перебєме єдны перед другых? Европа давно пережыла діктатуру і тоталіту, вычістила з мавзолеїв діктаторів, а нашы Русины із СРР лем теперь зачали будовати діктаторьске общество? Лем тото ся бажить членам СРР, жебы сперти тых, хто може заваджати їм і надале зіставати „лідрами“, хто на конґресї не выбере їх за староновых русиньскых „вождїв“?! Своїма додатками к Становам СКР они ся силують узурповати міджінародну русиньску орґанізацію. Они уж зневажили Дух конґресу і роздїлили орґанізації СКР на дві касты – „свою – найстаршу і лідерьску“ і „другы“. У Словакії, очівісно, „лїпшов“ все буде Противнякова каста-орґанізація, а в Українї – Бобинцёва. Они так рїшыли! Они уж зачали будовати собі мавзолеї. Няй жыє конґрес Мавзолеїв? Мґр. Валерій ПАДЯК, к.н., председа надації „Русинська школа“