ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют

Новости и события в Закарпатье ! Ужгород окно в Европу !

Ukrajinské úřady nám sebrali auto a chtějí nás soudit. Pomozte!

    13 июня 2024 четверг
    Аватар пользователя uzhgorod
    Manželé Buchalevovi žijí v Česku. Při návštěvě Ukrajiny jim místní úřady podle nich bezdůvodně zabavily automobil, donutily je odjet domů vlakem a nyní je chtějí soudit. Důvod? Muž neměl od manželky plnou moc k řízení jejich vlastního auta. Přečtěte si otevřený dopis, kteří manželé zaslali do redakce. Přeji dobrý den všem čestným, upřímným a nelhostejným lidem! Jsme mezinárodní rodina. Jmenuji se Monika Buchaleva Hodačová, můj manžel se jmenuje Igor Buchalev, naše děti se jmenují Jakub a Andrej. Stalo se nám to,co se nemůže stát v žádném demokratickém státě. 10.září 2010 proběhne soudní řízení na Ukrajině ohledně mě a mého manžela. Tímto prosíme lidi, kterým není lhostejné nedodržování základních lidských práv a dobra, dát ohodnocení níže popsaným událostem a nepřimněřeným zákrokům orgánů ukrajinské vlády. Začátkem srpna jsme s celou rodinou přijeli na návštěvu za příbuznými na území Ukrajiny. Jeli jsme na pár dní k moři, ale po návratu naše děti bohužel lehce onemocněly. Tímto začaly naše problémy. 18.srpna 2010 jel manžel autem (které je náš společný majetek) do obchodu a lékárny, aby zakoupil potřebné léky pro děti. Při běžné silniční kontrole manžela zastavila policie, která ho požádala o doklady, plnou moc na řízení auta a položila otázku, za jakým účelem muž přijel na Ukrajinu. Manžel předložil pas, řidičský průkaz a vysvětlil, že je to rodinné auto, které vlastní společně se mnou, a že na Ukrajinu přijel s rodinou za účelem návštěvy a odpočinku. Policista sdělil, že manžel se má dostavit na celnici s jeho doprovodem, že naše auto i s mužem je zadrženo. Manžel uposlechl a v doprovodu policie se dostavil na Charkovskou krajskou celnici, kde ho požádali o mou přítomnost, která je nezbytná k navrácení auta. Po mém příjezdu na celnici byl s manželem sepsán protokol o porušení celních pravidel, auto bylo zabaveno a celník sdělil, že se mám dostavit další den pro sepsání formalit v přítomnosti tlumočníka a vyzvednutí našeho osobního auta. Příští den 19.srpna 2010 jsme se společně s mužem dostavili na celnici, kde za přítomnosti tlumočníka byl taktéž sepsán protokol i se mnou o porušení celních pravidel, ve kterém bylo uvedeno, že jsem porušila předpisy tím, že řízení našeho auta jsem předala svému manželovi. Naše veškeré vysvětlování o tom, že auto je náš společný majetek, který jsme si pořídili v manželství a z toho vychází, že ho můžeme používat mezi sebou jako manželé stejným právem jak jeden, tak i druhý podle svého vlastního rozhodnutí, a že o žádné předání dopravního prostředku se nejedná. Dále jsme se snažili vysvětlit úředníkům, že při spoustě jiných kontrol a ne jenom na území Ukrajiny, u žádných orgánů úřední moci nevzniklo žádných pochyb o oprávnění používat vozidlo mnou nebo mým manželem, a že zadržení našeho auta je sprostým porušením mezinárodn ích právních norem. Naše vysvětlování bylo celním úředníkem IGNOROVÁNO! Na naši žádost zapsat do protokolu naše námitky a nesouhlas nám bylo řečeno, že do protokolu se zapíše pouze fakt o přestupku a jestliže máme nějaké námitky, můžeme je sdělit u soudu a že vozidlo dostaneme až po soudním rozhodnutí, pokud soud nerozhodne o odebrání našeho majetku ve prospěch státu. Na celnici nám bylo naznačeno, že soud většinou stojí za rozhodnutím celní zprávy a jestliže jsme nechtěli přiznat svou vinu, tak soud nejspíš rozhodne o naší vině a auto už nám nevrátí. Do finále nás tímto zadržovali 10 dní na území Ukrajiny, kde jsme se obrátili o pomoc na konzulát České republiky, se stížnostmi na Krajský úřad města Charkov, Kyjevskou státní celní zprávu, ale spravedlnosti jsme se nedočkali. Jelikož mladší syn vyžaduje trvalou rehabilitační péči pro optimalizaci motorického rozvoje, pravidelnou lázeňskou péči a sledování dalšími lékaři, starší syn musel nastoupit do školy a manžel do práce, byli jsme nuceni odjet do České republiky. Cesta nám trvala nejrůznějšími spoji asi 50 hodin, peníze na cestu jsme neměli, proto jsme byli nuceni půjčit si finanční prostředky, kde se dalo (nepočítali jsme s dalšími výdaji za nucený pobyt a jízdenky, protože jsme měli pouze finance na pohonné hmoty do svého vozidla). Na Ukrajině zůstali naši přátelé a právníci, kteří se budou snažit hájit spravedlnost a naše zájmy. Když vidíme, jak někteří ukrajinští úředníci mohou zacházet se svými občany, ale také s občany jiných států (kteří přijeli s dobrým úmyslem), naše šance na spravedlivé a zákonné rozhodnutí soudu vzroste, pokud Vy, nelhostejní a čestní lidé, nás podpoříte a odsoudíte chování ukrajinských úředníků. P.S.: TÍMTO DOPISEM CHCI VAROVAT VŠECHNY OBČANY EVROPSKÉ UNIE A JINÝCH ZEMÍ, KTEŘÍ SE CHYSTAJÍ NA MISTROVSTVÍ SVĚTA VE FOTBALE, ABY DŮKLADNĚ ZVÁŽILI SVOU CESTU A PODSTOUPILI RIZIKO DOSTAT SE DO PODOBNÉ SITUACE V TOMTO EVROPSKÉM DEMOKRATICKÉM A PRÁVNÍM STÁTĚ. Monika Buchaleva Hodačová Igor Buchalev Jakub Hodač Andrej Buchalev kont.tel.: +420 605 984 292 Buchaleva Hodačová +420 608 639 516 Buchalev Igor ОБРАЩЕНИЕ О ПОМОЩИ ! ЗДРАВСТВУЙТЕ, ВСЕ ЧЕСТНЫЕ И ИСКРЕННИЕ ЛЮДИ ! Мы международная семья.Меня зовут Бухалев Игорь,мою супругу Моника,наших детей зовут Якуб и Андрей. С нами произошло то, что, считаем, не может произойти ни в одном демократическом государстве. 10 сентября состоится суд надо мной и моей женой в Украине. И мы просим Вас, людей неравнодушных к соблюдению в человеческом сообществе принципов морали, справедливости и добра дать оценку изложенным ниже фактам и действиям представителей украинских властей, оказать помощь в нашей борьбе с несправедливостью и в информировании мировой общественности о произошедшем. Я родом из Украины, но уже более 10 лет проживаю в Чехии, где имею семью: жену, гражданку Чешской Республики, и двух малолетних детей (сыновей 12 лет и 4 года). В начале августа мы всей семьей приехали на Украину в город Первомайский Харьковской области навестить моих родных и отдохнуть. Съездили на несколько дней на Азовское море, а по возвращении с моря дети приболели. С этого и начались наши неприятности. 18 августа 2010 года под вечер я выехал на принадлежащем нам с женой автомобиле в магазин и аптеку для закупки продуктов и приобретения лекарств для детей. Неожиданно мой автомобиль был остановлен работниками военизированного формирования украинской милиции «Беркут», которые попросили меня предъявить документы удостоверяющие личность, доверенность на управление автомобилем, спросили, что делаю в стране. Я предъявил паспорт, водительские права, объяснил, что это семейный автомобиль, который принадлежит мне на праве собственности, что в Украину я приехал с семьей на отдых к родственникам. Сотрудник «Беркута» позвонил на таможню, по окончании разговора сообщил, что факт моего управления автомобилем зафиксирован на таможне и я обязан туда прибыть в его сопровождении. Я подчинился и в его сопровождении прибыл на Харьковскую областную таможню. Там меня попросили вызвать жену для решения вопроса с автомобилем. После приезда жены украинский таможенный чиновник составил на меня протокол о нарушении таможенных правил и акт о проведении таможенного осмотра автомобиля, перегнал автомобиль на штрафную площадку, сказал, что завтра будет переводчик (жена не знает украинского языка), жена должна приехать на таможню, чтобы оформить документы и забрать автомобиль. На следующий день, 19 августа, мы с женой прибыли на таможню, где с участием переводчика был теперь уже и на жену составлен протокол о нарушении таможенных правил, в котором было отражено, что она в нарушение установленного порядка ввоза автомобиля (в техническом паспорте на автомобиль указана фамилия моей жены) передала его мне в пользование. Наши с ней пояснения о том, что это наш семейный автомобиль и является нашей общей собственностью, приобретен в браке, договор купли-продажи автомобиля оформлял я и, следовательно, он не может передаваться нами в пользование друг другу, поскольку находится в совместной постоянном владении и пользовании, что никогда, ни в одном государстве, ни у каких государственных органов не возникало при проверках каких-либо сомнений в правомерности пользования Ѝ ной или женой нашим автомобилем, что задержание нашего автомобиля является откровенным нарушением международных правовых норм - таможенным чиновником были проигнорированы. На нашу просьбу отразить возражения в протоколе он ответил, что в протоколе только зафиксирован факт произошедшего события, а все свои возражения по сути протокола мы сможем заявить в суде, куда будут переданы материалы дела и, что автомобиль мы получим только после решения дела в суде, если судом не будет принято решение о его конфискации. В результате происшедшего мы с семьей вынуждены были на десеть дней задержаться в Украине, обратились за помощью в консулу Чешской Республики, с жалобой к Харьковским властям, но справедливого решения вопроса пока так и не добились. Поскольку младший сын тяжело болен (диагноз - детский церебральный паралич врождённый), курс реабилитации в санатории начинается с 1 сентября 2010 г., а не пройденный вовремя курс реабилитации может ухудшить состояние его здоровья, старшему сына необходимо идти в школу, а мне выходить на работу - мы вынуждены были вернуться в Чехию, куда добирались «на перекладных», с двумя пересадками двое суток. В Украине мои с женой интересы остался защищать мой друг детства и украинские юристы. Тем не менее, читая прессу, смотря телевизионные передачи, видя, как безнаказанно могут поступать не только с гражданами своей страны, но и с иностранцами, прибывшими в Украину с самыми мирными целями украинские чиновники наши шансы добиться законного и справедливого решения суда возрастут, если Вы, неравнодушные и честные люди, поможете нам своей поддержкой и осуждением такого отношения к нам украинских чиновников. Завершить наше обращение хотим следующим: На Харьковской таможне мы слышали мнение о том, что суд принимает решения практически всегда подтверждая выводы таможенных чиновников. Причем это звучало в контексте их непогрешимости и безнаказанности. ТОЛЬКО ЭТИМ НАС НЕ ЗАПУГАТЬ! Р.S.: ХОРОШАЯ ПОДГОТОВКА К МЕЖДУНАРОДНОМУ СПОРТИВНОМУ ПРАЗДНИКУ В 2012 ГОДУ.ЗАГРАНИЧНЫЕ ТУРИСТЫ И ИНВЕСТОРЫ , ПРИЕЗЖАЙТЕ , ВКЛАДЫВАЙТЕ КАПИТАЛЫ И ОТДЫХАЙТЕ ----- НО НЕ УДИВЛЯЙТЕСЬ,ЕСТЛИ ВЕРНЕТЕСЬ ДОМОЙ ПЕШКОМ, БЕЗ ДЕНЕГ, ИМУЩЕСТВА И БЕЗ ШТАНОВ !!! ИЗВИНИТЕ,И ТАКИЕ У НАС БЫВАЮТ СИТУАЦИИ , И ТАКИЕ У НАС ПОПАДАЮТСЯ ЧИНОВНИКИ !!! ДА ЗДРАВСТВУЕТ СВОБОДА, ДЕМОКРАТИЯ И ПРАВО НА УКРАИНЕ! МЫ БУДЕМ ЗАЩИЩАТЬ СВОИ ПРАВА И ПРАВА БЛИЗКИХ И ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОБЪЕМСЯ ПОБЕДЫ С ВАШЕЙ ПОДДЕРЖКОЙ !