ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют

Новости и события в Закарпатье ! Ужгород окно в Европу !

Заява Івана Петровція для членів Світової Рады Русинів

    03 октября 2023 вторник
    Аватар пользователя РУСИН.
    Заява Івана Петровція За послїднї чотыринадцять годів активного русинського кываня у світї ани в єднів державі Європы, де суть русины, ани в Америцї, ци Канадї ни удруковано ани піцїцької книжк народных творів Духновича. Иппен, украйинські націоналісты на Підкарпатю упустили 1993 года “Твори” Духновича натілко по вкрайинськы спаскуджені, натілко не русинські: стихы- без нашого гімна “Подкарпатскіє русины”, тай ушытка книга без нашого русинського духа! Типирькы сисї врагы русинів упят удавуть Духновича до його 200-річя... Айбо нам, русинам, аттакого спаскуженого, украйинизованого Духновича ни треба! Нам бы треба истинного Духновича! Айбо- як и уткіть?! Бо намісто Духновича упущать ся так много истинної макулатуры уд амирицького канадця, ци канацького американтоша Пола Роберта Магочія: за послїднї 14 годїв активного русинського кываня у світі в каждів из держав, де живуть русины, понадруковано, гикой того смітя, тонами и тонами книгы, брошуры, періодика из шылиякыма ковнутыма, брехливыма интервю Магочія – могучого , гикой го называть наш закарпрацькый графоман, платны слуга Магочія. У нас на Підкарпатю ниє такого будара, де бы ни воняло Магочійовов писанинов. И вшыткый тот потік макулатуры уд Магочія-могучого, де ся співать слава лем Магочію-могучому, упущаться за гроші русинської дїаспоры світа. Тай які страшно велікі гроші пішли на никому на Підкарпатю ни трібні якісь онь дві дорогі “енциклопедиї” Магочія и втіклого из Підкарпатя историка Ивана Попа, тай на білш гикой тисяча листову “Історію Укаїни” Магочія -могучого, што ся типирькы друкує у Кыйові! И сисе у тот час, кой мы – истинні русины! - на Підкарпатю ни маєме и копікы, обы упустити русинську новинку, авать хоть малиньку русинську книжичку! Тай до двасторіча Александера Духновича на Підкарпатю дїла русинів ся ни упущать нич! - Чому ся чинить и докіть ся буде чинити аттакоє паскудство Магочія и банды?! - хотїли зазвідати самого Магочія-могучого три русинські активісты щи далеко ни пінзійного возраста – Василь Заяць, Михаил Белень и Иван Петровцій – кой ся дізнали, ош 14 марта в Ужгородї буде засідати Світова Рада Русинів. Айбо... Магочі-могучый чомусь на тото засідання ни прийшов. Може вже наші русины в дїаспорї врозуміли, ош ни мош тому ганглярови и шпикулантови, брехачови и убманщикови Магочію давати гроші, а свої ввін на русинство ни утратить, бо май жадного уд нього ни є. Онь ни хоче ся писати за истино жалкоє видовище, якоє собов представляло тото засіданя – зустріч даякых членів Світової Рады Русинів из глубокыма пінзіяшами, котрі вже чотыринадцять годів представлявуть себе русинськыма началникамы: Юром Думничом, Иваном Кривськым, Васильом Сочком, Васильом Сарканичом, Мигальом Алмашійом, Дмитром Попом, но и з попом Митьо Сидором.Ревати ся уд жалю хотіло, кой уйшов уступати сигіняшный вісімдисяттрирічный Юра Думнич – мав страшно побитый пысок: єдны казали, ош тото го так дуже побили у його боротьбі за русинство, другі казали, ош тото є провказ його сімейного житя – узяв білше ги на тридцять годів молодшу уд себе другу ци тритю жону, и вна хоче свого – живого! - та што може, сигінь, вісімдисяттрирічный дїдик?!.. А годно быти и такоє ош ишов сигіняшный вісімдисяттрирічный перестарок арсагом, тай упав пыском на ярду!... Ушыткы сисї глубокі пінзіяші страшно ся скарговали, ош пишуть, а пишуть письма украйинському урядови, у світові организациї, а нигде йих ни хочуть признати. Май ся шилиякі погрозы и лайкы сыпали на голову украйинського прізідента Кучмы -тот и чути ни хоче за русинів! Тать бо, дорогинькі дїдикы-пінзіяшикы, гикойбы русинські начальничкы, ци вы хоть знайите, ош типирькы прізідент Украйины Кучма є записаный жидом, бо жиды му за вто файно заплатили – учинили му зятя май багатым на Украйинї – тот має онь півдрага міліярда личных доларів. Тому типирькы жиды Украйинов и правлять! Записав бы ся Кучма и русином, лем кыдьбы сьте му файно заплатили. Айбо вы гроші русинські тратите на выпущаня пустопорожных “енциклопедий” и “Історій України” Магочія-могучого, на строителство дач курваша, злодїя и убивцї Ивана Туряницї, на ваші безмірні каждоденні потребности!.. Ушыткі уступавучі на сїв стрічи из членами Світової Рады Русинів лем ся жаловали, ош йих нигде нитко ни признає, но тай просили гроши. Нитко из тых дїдиків-пінзіяшиків ани слова ни вповів за тото, ош они щи имак нидавно прокильтовали білше гикой двадцять изрів-тисяч доларів, што йим были дані русинськов дїаспоров світа на списованя чиляди на Підкарпатю. Айбо списованя чиляди на Підкарпатю є повностив пройграным -записалося лем дисять тисяч - изрів чиляди, што є лем руно єдным перцентом ушыткої чиляди Підкарпатя. И ни казали нич тоты дїды-началникы за тото, ош пройграли судовый процес великому візірю, што мусів утікнути за гатара, бо вбив свою аспірантку, Иванови Туряници. Два годы пінзіяші Димитрій Поп, Иван Кривськый, Юра Думнич, Михайил Алмашій, Михайил Шарга и иже с ними судилися из курвашом , злодійом и вбивцьом Иваном Туряницьом за тото, ош тко из них має носити печатку русинського началника. И после дварічної тяганины по адвокатах-фішкарошах, судях-бировах, прокурорах сисї началникы-пінзіяші пройграли печатку русинського началника втїклому за гатара Иванови Туряници! Сякі йих “успіхы”! Ссена бы йим! Хоть... ци є тоты глубокі здеградовані пінзіяші русинськыма началниками?! Я просто ни вірову, и нигда ни повіруву, ош на Підкарпатю є хоть єден русин, котрый доброволно убрав бы собі началником аттаку пінзійну пустоту и паскудоту, гикой Юра Думнич, Иван Кривськый, Димитрій Поп, Михайил Алмашій, Микола Макара, Мигаль Шарга, и з ними гамішняк и неук піп Митьо Сидор!Они, сигіняшні, понапридумовали собі шилиякых, гикойбы русинськых организаций, самі – ци й з инициативы безпекы! - понапризначовали себе началниками, и дуже успішно уже чотыринадцять годів изничтожавуть русинство на Підкарпатю, щи й діставучи за тото уд дїаспоры світа через Магочія-могучого файні гроші. А- за што?! И – на што?!.. Бо нигда ни повіруву, ош Магочі-могучый є такым повным ідїотом, што ни видить ош из кым дїло має! Тай практично и фактично ниє и нигда ни было такых русинськых организаций, котрі “представлявуть” сисї гамішлярі а крадуны – даз дисятеро глубокых пінзіяшів “представлявуть” білше гикой двадцять организаций!.. Бо туйкы є так: кить первым у сїв бандї пінзіяшів-перестарків называєме Юру Думнича, а за ним М.Макару, И.Кривського, М.Алмашія, М.Сидора, Д.Попа, М.Шаргу, товды сисе ся называть Ужгородське товариство підкарпатських русинів; кить первым называєме Миколу Макару, а за ним Ю.Думнича, И.Кривського, М.Алмашія, попа М.Сидора, Д.Попа, М.Шаргу -товды сисе є русинське науково-освітнє товариство; кить первым называєме Ивана Кривського, а за ним Ю.Думнича, М.Макару, М.Алмашія, попа М.Сидора, Д.Попа, М.Шаргу – товды сисе є сойм підкарпатських русинів; кить первым называєме Мигаля Алмашія, а за ним Ю.Думнича, М.Макару, И.Кривського, попа М.Сидора, Д.Попа, М.Шаргу -товды сисе є культурологічне товариство ім.О.Духновича; кить первым называєме попа Митю Сидора, а за ним М.Алмашія, Ю.Думнича, М.Макару, И.Кривського, Д.Попа, М.Шаргу – товды сисе є спілка русинських письменників Закарпаття; кить первым называєме атеїста и алкоголіка Михайила Шаргу, а за ним попа Митю Сидора, Ю.Думнича, М.Макару, И.Кривського, М.Алмашія, Д.Попа – товды сисе є комаништична партия русинів Закарпаття... Но, и так дале – онь до двадцяти разных организаций, у якых ниякої чиляди ниє ай лем самопризначині началникы, котры активно изничтожавуть истинный русинськый дух на Підкарпатю, само-собов, ош из великов фінанчнов помочив Магочія-могучого А тото , ош якыма тупицями и неуками суть сисї, гикойбы русинські началникы – попри йих професорські званя! - відів ведучый стрічі членів Світової Рады Русинів из сими ужгороцькыма глубокыма пінзіяшами, бо кой они переставали морконіти-бельконіти свої низязні глупости за трибунов, та ввін просив йих уже нимногыма, айбо розумныма словами уповісти тото, што вни бы хотїли уповісти!.. Айбо з тых глупых пінзіяшів ни мош было и двох розумных слів утягнути. Лем пак даякі з них просили, обы члены Світової Рады Русинів ся пудписовали пуд йихньыма письмами, што они йих будуть писати украйинськым началникам, прізідентови Украйины Кучмі, у світові организациї. Но и -вшыткы! - просили гроши. Правда, ни розуміву, ош нашто, кить они вже по дисять-двадцять годів діставуть величезні щи совіцькі пінзії! Та я собі гадаву, ош доста было вже тым самоубираным, гикойбы русинськым, началникам Підкарпатя писати тоты йих дурняковаті письма украйинському уряду, прізідентови Кучмі, у світові организациї...-тото є безплодна пустота! Час бы вже сим глубокым пінзіяшам починати писати писма РУСИНСЬКОМУ НАРОДОВИ – и по русинськы, а не по вкраинськы, ци по руськы! - и просити слызно РУСИНСЬКЫЙ НАРОД, обы признав сих провокаторів : Юру Думнича, Миколу Макару, Ивана Кривського, Мигаля Алмашія, попа Митю Сидора, Димитрія Попа, Михайила Шаргу – не русинськыма началниками, ай хоть просто русинами. Айбо- ниякі они не русины, -ай ганглярі и шпекуланты на сятів русинськів идейи! Иван ПЕТРОВЦІЙ http://gafya.narod.ru/knugastat2532.htm