ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют

Додати новий коментар

  24 жовтня 2020 субота

  Особливості реєстрації місцевих громадських організацій

  Право громадян на свободу об’єднання є невід’ємним правом людини закріпленим Загальною декларацією прав людини і гарантується Конституцією України та іншим законодавством України.


  Держава сприяє розвитку політичної та громадянської активності, творчої ініціативи громадян, що є основним чинником побудови громадянського суспільства перш за все створюючи нормативно-правову базу для утворення об'єднань громадян.

  Першим Законом, що юридично закріпив та врегулював право громадян на свободу об’єднання був Закон України “Про об’єднання громадян” прийнятий Верховною Радою України 16 червня 1992 року.
  Законом визначено поняття об’єднання громадян як добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод.
  Відповідно до ст.3 Закону України "Про об’єднання громадян" громадською організацією є об’єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів. Станом на І півріччя 2011 року Головним управлінням юстиції у Закарпатській області зареєстровано 541 громадських організацій, а на території області органами юстиції зареєстровано 735 таких організацій.
  Відповідно до ст. 14 Закону України “Про об’єднання громадян” легалізація (офіційне визнання) об’єднань громадян є обов’язковою і здійснюється шляхом реєстрації або повідомлення про заснування. Діяльність об’єднань громадян, які не легалізовані або примусово розпущені за рішенням суду є протизаконними.
  Легалізація всеукраїнських об’єднань громадян і міжнародних громадських організацій здійснюється Міністерством юстиції України.
  Легалізація місцевих осередків всеукраїнських, міжнародних об’єднань громадян та місцевих об’єднань громадян – головними, районними управліннями юстиції, також виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад.
  Для легалізації громадської організації шляхом повідомлення про заснування до легалізуючого органу подається заява, підписана не менш як трьома засновниками громадської організації або їх уповноваженими представниками. Підписи в заяві повинні бути завірені в установленому законом порядку. При легалізації шляхом повідомлення про заснування відділень всеукраїнських, міжнародних громадських організацій додатково подається свідоцтво про реєстрацію міжнародної, всеукраїнської громадської організації та статут міжнародної, всеукраїнської організації, завірені нотаріально, а також рішення керівного органу міжнародної, всеукраїнської організації про створення осередку. Легалізована шляхом повідомлення про заснування громадська організація статус юридичної особи не набуває. Станом на І півріччя 2011 року Головним управлінням юстиції у Закарпатській області легалізовано 192 громадських організацій, а на території області органами юстиції легалізовано 137 таких організацій.
  Для реєстрації об’єднання громадян подається заява, взірець якої затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.93р. № 140, підписана не менш як трьома засновниками об’єднання громадян або їх уповноваженими представниками. Підписи на заяві завіряються у нотаріальному порядку. До заяви додаються: статут (положення) у двох примірниках; протокол установчого з’їзду (конференції) або загальних зборів (із зазначенням рішення про заснування громадської організації, визначення назви (повна та скорочена) та затвердження статуту (положення), рішення про вибори керівних та контролюючих органів); відомості про склад керівництва центральних статутних органів (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного проживання, посади, місця роботи); дані про наявність місцевих осередків (назва осередку, прізвище, ім’я, по батькові керівника осередку, кількість членів осередку, адреса та номер телефону, дані про легалізацію, підтверджені протоколами конференцій (зборів); документ про сплату реєстраційного збору згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 26.02.93р № 143 “Про порядок справляння та розміри збору за реєстрацію об’єднань громадян»; відомості про засновників об’єднання громадян (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного проживання); документ, який підтверджує місцезнаходження об'єднання громадян.
  Оскільки громадські організації створюються різного спрямування, тому порядок утворення та особливості діяльності регулюється іншими Законами, зокрема, Законом України “Про молодіжні та дитячі громадські організації”, “Про організації роботодавців”, «Про фізичну культуру і спорт».
  Заява про легалізацію місцевих громадських організацій, а також місцевих осередків всеукраїнських, міжнародних громадських організацій розглядається у триденний строк з дня надходження документів.
  У реєстрації об’єднанню громадян може бути відмовлено, якщо його статутні документи або інші документи, подані для реєстрації, суперечать законодавству України. У цьому разі готується правовий висновок з викладенням підстав відмови та наказ. Про відмову в реєстрації заявник повідомляється письмово в 3- денний строк.  Завідувач сектору легалізації об’єднань громадян
  Головного управління юстиції у Закарпатській області
  Готра Маріанна

  Нас уже 25000 в Facebook! Присоединяйтесь!
  Рейтинг: 
  Vote up!

  Пунктів: 1

  You voted ‘up’

  Интернет-издание
  UA-Reporter.com
  Письмо редактору