ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют

Консолидированный рейтинг ВУЗов Украины

  23 вересня 2020 середа

  Підсумкова таблиця консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів України.

  Назва вузу Місце у рейтингу Місця у вихідних рейтингах Підсумк. бал ЮНЕСКО Компас Вебо метрикс
  НТУУ "Київський політехнічний інститут" 1 1 1 2 4
  Київський національний університет ім. Т. Шевченка 2 2 2 1 5
  Національний університет "Києво-Могилянська академія" 3 5 4 7 16
  Національний університет "Львівська політехніка" 4 11 6 5 22
  НТУ "Харківський політехнічний інститут" 5 6 8 10 24
  Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана 6 10 3 13 26
  Донецький національний технічний університет 7 17 7 6 30
  Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара 8 8 18 12 38
  Донецький національний університет 9 12 13 19 44
  Львівський національний університет ім. Івана Франка 10 28 15 4 47
  Національний авіаційний університет 11 14 20 15 49
  Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова 12 29 28 9 66
  Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна 13 3 63 3 69
  Харківський національний університет радіоелектроніки 14 15 38 20 73
  Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля 15 25 34 17 76
  Національний університет біоресурсів і природокористування 16 9 40 31 80
  Одеський національний політехнічний університет 17 35 11 38 84
  Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя 18 22 52 25 99
  Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського 19 33 37 30 100
  Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича 20 41 46 21 108
  Тернопільський національний економічний університет 21 34 36 40 110
  Київський національний торговельно-економічний університет 22 21 9 93 123
  Вінницький національний технічний університет 23 19 83 26 128
  Національний гірничий університет 24 7 10 117 134
  Запорізький національний технічний університет 25 55 27 55 137
  Національний фармацевтичний університет 26 20 60 60 140
  Ів.-Франківський національний технічний університет нафти і газу 27 44 35 64 143
  Національна металургійна академія України 28 18 21 104 143
  Сумський державний університет 29 71 65 8 144
  Київський національний університет будівництва і архітектури 30 49 5 98 152
  Одеська національна юридична академія 31 45 45 68 158
  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 32 66 25 70 161
  Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника 33 38 44 83 165
  Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого 34 13 14 138 165
  Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова 35 82 32 56 170
  Чорноморський державний університет ім. Петра Могили 36 40 94 36 170
  Запорізький національний університет 37 85 70 22 177
  Національний університет харчових технологій 38 32 12 134 178
  Університет економіки та права "КРОК" 39 65 88 28 181
  Київський національний університет технологій та дизайну 40 26 61 99 186
  Луганський національний педагогічний університет ім. Шевченка 41 23 147 16 186
  Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова 42 31 146 11 188
  Харківський національний економічний університет 43 43 64 84 191
  Одеський державний економічний університет 44 37 19 138 194
  Донбаська державна машинобудівна академія 45 76 48 72 196
  Одеська національна академія харчових технологій 46 36 23 138 197
  Харківська національна академія міського господарства 47 93 50 57 200
  Донбаський державний технічний університет 48 118 49 41 208
  49. Ужгородський національний університет 49 48 59 108 215
  Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. В.
  Лазаряна 50 87 31 100 218
  Севастопольський національний технічний університет 51 101 68 52 221
  Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-
  Барановського 52 59 33 138 230
  Кіровоградський національний технічний університет 53 50 87 95 232
  Національний університет водного господарства та природокористування 54 72 26 138 236
  Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова 55 147 43 48 238
  Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 56 73 29 138 240
  Одеський національний морський університет 57 62 41 138 241
  Національний університет "Острозька академія" 58 106 67 71 244
  Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури 59 90 30 125 245
  Львівська комерційна академія 60 67 69 111 247
  Запорізька державна інженерна академія 61 120 47 81 248
  Волинський національний університет ім. Лесі Українки 62 80 97 73 250
  Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського 63 39 84 127 250
  Національний транспортний університет 64 109 16 138 263
  Херсонський національний технічний університет 65 77 75 115 267
  Національний лісотехнічний університет України 66 30 105 138 273
  Одеська державна академія будівництва та архітектури 67 113 22 138 273
  Чернігівський державний технологічний університет 68 145 53 76 274
  Одеська державна академія холоду 69 98 39 138 275
  Житомирський державний технологічний університет 70 157 89 33 279
  Український державний хіміко-технологічний університет 71 124 17 138 279
  Криворізький національний університет 72 128 24 129 281
  Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького 73 129 76 78 283
  Київський національний університет культури і мистецтв 74 97 120 67 284
  Таврійський державний агротехнологічний університет 75 69 77 138 284
  Білоцерківський національний аграрний університет 76 104 125 59 288
  Українська державна академія залізничного транспорту 77 94 57 138 289
  Полтавська державна аграрна академія 78 75 81 138 294
  Донецький державний університет управління 79 60 108 138 306
  Національний університет державної податкової служби України 80 132 142 35 309
  Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського 81 56 116 138 310
  Приазовський державний технічний університет 82 108 117 91 316
  Луганський національний аграрний університет 83 84 95 138 317
  Луцький національний технічний університет 84 95 86 138 319
  Херсонський державний аграрний університет 85 79 102 138 319
  Миколаївський державний аграрний університет 86 91 114 120 325
  Харківський державний університет харчування та торгівлі 87 115 73 138 326
  Київський національний лінгвістичний університет 88 110 137 85 332
  Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка 89 153 42 138 333
  Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" 90 201 85 47 333
  Донбаська національна академія будівництва і архітектури 91 175 54 105 334
  Університет банківської справи Національного банку України 92 114 103 121 338
  Київський міжнародний університет 93 51 149 138 338
  Державна академія житлово-комунального господарства 94 135 66 138 339
  Харківська державна зооветеринарна академія 95 121 109 113 343
  Національна академія управління 96 57 184 102 343
  Національна академія природоохоронного та курортного будівництва 97 151 56 138 345
  Сумський національний аграрний університет 98 150 82 114 346
  Національний університет фізичного виховання і спорту України 99 54 235 65 354
  Хмельницький національний університет 100 154 172 29 355
  Київський університет ринкових відносин 101 119 100 138 357
  Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля 102 126 93 138 357
  Українська інженерно-педагогічна академія 103 74 199 90 363
  Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 104 122 106 138 366
  Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій 105 201 55 110 366
  Державний економіко-технологічний університет транспорту 106 172 58 138 368
  Бердянський університет менеджменту і бізнесу 107 171 62 138 371
  Вінницький національний аграрний університет 108 138 98 138 374
  Хмельницький університет управління та права 109 168 118 88 374
  Одеська національна морська академія 110 105 131 138 374
  Уманський національний університет садівництва 111 156 128 92 376
  Дніпропетровський державний аграрний університет 112 111 129 138 378
  Академія митної служби України 113 201 107 75 383
  Житомирський національний агроекологічний університет 114 174 72 138 384
  Харківський національний технічний університет сільського господарства ім.
  П. Василенка 115 63 183 138 384
  Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва 116 116 132 138 386
  Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості 117 96 152 138 386
  Дніпропетровська державна фінансова академія 118 159 90 138 387
  Українська академія банківської справи Національного банку України 119 193 148 46 387
  Харківський національний університет внутрішніх справ 120 201 151 37 389
  Київська державна академія водного транспорту ім. П. Конашевича-
  Сагайдачного 121 201 51 138 390
  Українська академія друкарства 122 149 104 138 391
  Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка 123 107 235 50 392
  Полтавський університет економіки і торгівлі 124 191 71 135 397
  Черкаський державний технологічний університет 125 148 112 138 398
  Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 126 201 153 44 398
  Житомирський державний університет ім. Івана Франка 127 133 235 34 402
  Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди 128 89 179 138 406
  Академія муніципального управління 129 144 126 138 408
  Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 130 201 166 42 409
  Кримський гуманітарний університет 131 161 111 138 410
  Дніпродзержинський державний технічний університет 132 181 91 138 410
  Чернігівський державний інститут економіки і управління 133 178 96 138 412
  Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 134 201 74 138 413
  Львівська державна фінансова академія 135 136 141 138 415
  Академія адвокатури України 136 125 159 132 416
  Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка 137 201 78 138 417
  Буковинська державна фінансова академія 138 201 79 138 418
  Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. С. Дем'янчука 139 201 80 138 419
  Херсонський державний університет 140 88 235 96 419
  Європейський університет 141 201 133 86 420
  Київський національний університет внутрішніх справ 142 201 169 51 421
  Кам'янець-Подільський національний університет 143 99 187 136 422
  Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини 144 142 229 54 425
  Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського 145 53 235 138 426
  Львівський національний аграрний університет 146 190 99 138 427
  Міжрегіональна академія управління персоналом 147 201 92 137 430
  Класичний приватний університет 148 112 182 138 432
  Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління 149 196 101 138 435
  Київський університет туризму, економіки і права 150 165 134 138 437
  Національна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України 151 146 154 138 438
  Київський університет права Національної академії наук України 152 163 144 131 438
  157 Закарпатський державний університет 153 158 143 138 439
  Національний університет цивільного захисту України 154 167 235 39 441
  Державний університет інформатики і штучного інтелекту 155 186 174 82 442
  Національна академія державного управління при Президентові України 156 70 235 138 443
  Київський інститут міжнародної економіки та підприємництва 157 201 165 79 445
  Одеський державний інститут вимірювальної техніки 158 201 110 138 449
  Київський славістичний університет 159 160 217 74 451
  Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 160 78 235 138 451
  Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького 161 201 113 138 452
  Бердянський державний педагогічний університет 162 195 235 23 453
  Національна академія Служби безпеки України 163 201 115 138 454
  Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського 164 81 235 138 454
  Мелітопольський державний педагогічний університет 165 176 235 43 454
  Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України 166 130 188 138 456
  Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 167 83 235 138 456
  Донецький інститут туристичного бізнесу 168 198 122 138 458
  Академія управління Міністерства внутрішніх справ України 169 201 119 138 458
  Одеський державний екологічний університет 170 117 203 138 458
  Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка 171 86 235 138 459
  Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 172 164 158 138 460
  Керченський державний морський технологічний університет 173 201 121 138 460
  Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира
  Винниченка 174 131 235 94 460
  Академія прокуратури України при Генеральній прокуратурі України 175 201 123 138 462
  Одеський державний аграрний університет 176 187 138 138 463
  Мукачівський технологічний інститут 177 201 124 138 463
  Український католицький університет 178 201 235 27 463
  Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б.
  Хмельницького 179 201 127 138 466
  Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди
  180 137 192 138 467
  Одеський регіональний інститут державного управління 181 201 235 32 468
  Тернопільський комерційний інститут 182 201 130 138 469
  Київський економічний інститут менеджменту 183 134 198 138 470
  Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І.К.
  Карпенка-Карого 184 100 235 138 473
  Львівський інститут менеджменту 185 201 135 138 474
  Подільський державний аграрно-технічний університет 186 123 213 138 474
  Львівський державний університет внутрішніх справ 187 201 136 138 475
  Маріупольський державний університет 188 102 235 138 475
  Одеська державна музична академія ім. А.В. Нежданової 189 103 235 138 476
  Міжнародний християнський університет - Київ 190 201 139 138 478
  Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя 191 194 235 49 478
  Інститут підприємництва "Стратегія" 192 201 140 138 479
  Державна льотна академія України 193 179 164 138 481
  Галицький інститут ім. В'ячеслава Чорновола 194 201 145 138 484
  Міжнародний науково-технічний університет 195 184 163 138 485
  Київський університет ім. Бориса Грінченка 196 197 235 53 485
  Миколаївський політехнічний інститут 197 201 150 138 489
  Міжнародний Соломонів університет 198 155 208 130 493
  Інститут ділового адміністрування 199 201 155 138 494
  Черкаський інститут банківської справи 200 201 235 58 494
  Кримський державний агротехнологічний університет 201 201 156 138 495
  Донецький університет економіки та права 202 201 157 138 496
  Київський гуманітарний інститут 203 141 218 138 497
  Міжнародний Слов'янський університет. Харків 204 201 220 77 498
  Херсонський державний морський інститут 205 201 160 138 499
  Харківська державна академія фізичної культури 206 127 235 138 500
  Буковинський університет 207 201 161 138 500
  Львівський інститут економіки і туризму 208 201 162 138 501
  Міжнародний гуманітарний університет 209 201 167 138 506
  Хмельницький економічний університет 210 201 168 138 507
  Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці 211
  201 170 138 509
  Український морський інститут 212 201 171 138 510
  Інститут економіки і підприємництва 213 201 173 138 512
  Харківський державний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського 214 139
  235 138 512
  Вінницький фінансово-економічний університет 215 140 235 138 513
  Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі 216 201
  175 138 514
  Державний інститут підготовки та перепідготовки кадрів промисловості 217
  201 176 138 515
  Донецький інститут автомобільного транспорту 218 201 177 138 516
  Львівський державний університет фізичної культури 219 143 235 138 516
  Донецький інститут ринку та соціальної політики 220 201 178 138 517
  Харківська державна академія культури 221 152 228 138 518
  Академія внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України 222 201
  180 138 519
  Херсонський економічно-правовий інститут 223 201 181 138 520
  Кримський інженерно-педагогічний університет 224 180 205 138 523
  Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.
  Чорновола 225 201 185 138 524
  Севастопольський військово-морський ордена Червоної Зірки інститут ім.
  П.С.Нахімова 226 201 186 138 525
  Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
  ім. С. З. Гжицького 227 192 196 138 526
  Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка 228 185
  235 106 526
  Державний інститут підготовки кадрів 229 201 189 138 528
  Слов'янський державний педагогічний університет 230 169 221 138 528
  Рівненський державний гуманітарний університет 231 201 190 138 529
  Маріупольський державний гуманітарний університет 232 201 191 138 530
  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 233 177 235 118 530
  Карпатський університет імені Августина Волошина 234 201 193 138 532
  Українська академія бізнесу та підприємництва 235 201 194 138 533
  Харківський регіональний інститут державного управління 236 201 235 97 533
  Донецький інститут підприємництва 237 201 195 138 534
  Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського 238
  162 235 138 535
  Інститут менеджменту та економіки "Галицька академія" 239 201 197 138 536
  Донецький інститут психології і підприємництва 240 201 200 138 539
  Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 241 166 235 138 539
  Кримський інститут бізнесу 242 201 201 138 540
  Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка 243 170
  232 138 540
  Нікопольський економічний університет 244 201 202 138 541
  Дніпропетровський гуманітарний університет 245 201 204 138 543
  Полтавський державний педагогічний університет ім. Короленка 246 201 235
  107 543
  Університет економіки і підприємництва 247 201 206 138 545
  Інститут реклами 248 201 207 138 546
  Львівська національна академія мистецтв 249 173 235 138 546
  Макіївський економіко-гуманітарний інститут 250 201 209 138 548
  Український гуманітарний інститут 251 201 219 128 548
  Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ 252 201 235 112 548
  Економіко-технологічний університет 253 201 210 138 549
  Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій 254 201 211 138
  550
  Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля МНС 255 189 235 126 550
  Київський інститут бізнесу і технологій 256 201 212 138 551
  Міжнародний університет фінансів 257 183 230 138 551
  Університет сучасних знань 258 201 214 138 553
  Ізмаїльський інститут водного транспорту 259 201 215 138 554
  Університет економіки і управління 260 201 216 138 555
  Ялтинський університет менеджменту 261 182 235 138 555
  Львівський інститут банківської справи 262 201 235 119 555
  Харківський інститут банківської справи 263 201 235 124 560
  Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки 264 201 222
  138 561
  Мукачівський державний університет 265 188 235 138 561
  Міжгалузевий інститут управління 266 201 223 138 562
  Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту 267 201 224
  138 563
  Харківський соціально-економічний інститут 268 201 225 138 564
  Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 269 201 226 138
  565
  Приватний вищий навчальний заклад Міжнародний університет бізнесу і права
  270 201 227 138 566
  Криворізький державний педагогічний університет 271 200 235 133 568
  Кримський інститут економіки та господарського права 272 201 231 138 570
  Київський університет культури 273 201 233 138 572
  Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка 274 199 235
  138 572
  Інститут підприємництва та сучасних технологій 275 201 234 138 573

  Нас уже 25000 в Facebook! Присоединяйтесь!
  Рейтинг: 

  Пунктів: 0

  Интернет-издание
  UA-Reporter.com
  Письмо редактору

  Коментарі

  Картинка користувача Гость.

  Людоньки, зверніть увагу - УЖНУ - 49 місце ( це найкращий для Закарпаття варіант), а далі-
  ЗакДУ -153 місце, Зак.угорський інститут ім Ф.Ракоці-252
  місце, а славний хвалений Мукачівський університет - аж в самому кінці - на 265 місці.Правда, є ще гірші, але це не втішає, бо загальна картина не просто сумна-а трагічна...
  Куди у прірву котишся, українська освіто ???!!!...

  Пунктів: 0

  Картинка користувача Гость.

  О Боже мій! При такому супернизькому рейтингу Закарпатських вузів (майже в самому кінці таблиці) треба бити на сполох і щось робити - недостатньо мати університети (як назву), треба ще й добиватися їх престижності, якості і рівня. Інакше гріш ціна такій освіті. таким професорам - державні гроші летять на вітер, а держава і суспільство котяться у прірву.Ганьба !

  Пунктів: 0