ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют

Податкова інспеція в Закарпатті оприлюднила календар на лютий 2010 року

  25 жовтня 2020 неділя

  Податковий календар на лютий 2010 року (повний список податків для всіх підприємців)


  1 лютого, понеділок
  Останній день сплати

  * збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію за грудень 2009 р.
  * ПДВ за грудень 2009 р. платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю
  * суми рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат у повному обсязі, обчисленої відповідно до розрахунку за грудень 2009 р. (з урахуванням фактично сплачених авансових внесків за грудень)
  * суми рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктоводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України у повному обсязі за грудень 2009 р. (з урахуванням фактично сплачених авансових внесків за грудень)
  * збору за користування радіочастотним ресурсом України за грудень 2009 р.
  * збору у вигляді цільової надбавки до тарифу на природний газ за грудень 2009 р.
  * орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності та земельного податку (крім громадянами) за грудень 2009 р.
  * сум місцевих податків і зборів за грудень 2009 р., щодо яких рішенням відповідного органу самоврядування встановлено місячний базовий податковий (звітний) період
  * фіксованого сільськогосподарського податку за грудень 2009 р.
  * збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за грудень 2009 р.
  * акцизного збору за грудень 2009 р. підприємствами – виробниками спирту, пива, транспортних засобів, нафтопродуктів

  Останній день подання звітності

  * податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності та розрахунку земельного податку (крім громадян) на 2010 р.
  * розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку на 2010 р.

  5 лютого, п'ятниця
  Останній день сплати

  * авансового внеску рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктоводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України за третю декаду січня

  9 лютого, вівторок

  Останній день сплати

  * авансового внеску рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат за першу декаду лютого

  Останній день подання звітності

  * декларації з ПДВ за IV квартал 2009 р. платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу
  * податкової декларації суб'єктами підприємницької діяльності, що перебувають на загальній системі оподаткування та сплачують фіксований податок за 2009 р.
  * податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманих з них податків (ф. N 1ДФ) юридичними та фізичними особами, нерезидентами або їх представництвами, які є податковими агентами, за ІV квартал 2009 р.
  * розрахунку з місцевих податків і зборів за IV квартал 2009 р., за якими рішенням відповідного органу місцевого самоврядування встановлено квартальну періодичність подання звітності
  * розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду за 2009 р.
  * розрахунку збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики та водного транспорту за 2009 р.
  * розрахунку платежів за користування надрами для видобування корисних копалин за 2009 р.
  * розрахунку плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, за 2009 р.
  * розрахунку збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, за IV квартал 2009 р.
  * розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища за 2009 р.
  * декларації з податку на прибуток підприємства за 2009 р.
  * звіту про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів за 2009 р.
  * декларації з податку на доходи (прибуток) страховика за 2009 р.
  * декларації з податку на прибуток банку за 2009 р.
  * звіту про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи за 2009 р.
  * податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами й організаціями за 2009 р.
  * розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства за 2009 р.
  * розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності за 2009 р.
  * звіту "Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності" за 2009 р. (ф. N 1-ПП)

  15 лютого, понеділок
  Останній день сплати

  * авансового внеску рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України за першу декаду лютого
  * вартості торгового патенту на здійснення торговельної діяльності (роздрібна та оптова торгівля, громадське харчування) на березень
  * вартості торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг на березень
  * акцизного збору за січень підприємствами – виробниками тютюнових виробів виходячи з фактичного обсягу реалізації

  Останній день подання звітності

  * звіту про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за формою N 3ВР-1
  * довідки про використані розрахункові книжки

  19 лютого, п'ятниця

  Останній день сплати

  * авансового внеску рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат за другу декаду лютого
  * єдиного податку суб'єктами підприємницької діяльності – фізичними особами
  * ПДВ за IV квартал 2009 р. платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу
  * місцевих податків і зборів, за якими рішенням відповідного органу місцевого самоврядування встановлено квартальний базовий податковий (звітний) період за IV квартал 2009 р.
  * збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду за 2009 р.
  * збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики та водного транспорту за 2009 р.
  * остаточної сплати збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, за IV квартал з урахуванням сплачених авансових внесків
  * платежів за користування надрами для видобування корисних копалин за 2009 р.
  * плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин за 2009 р.
  * збору за забруднення навколишнього природного середовища за 2009 р.
  * податку на прибуток підприємств за 2009 р.
  * частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за 2009 р.

  22 лютого, понеділок

  Останній день подання звітності

  * декларації з ПДВ за січень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю
  * звіту про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне страхування за січень до органів Пенсійного фонду України (терміни подання звіту до Пенсійного фонду України страхувальниками за січень 2010 р. можуть бути продовжені керівником відповідного органу Пенсійного фонду України за заявою страхувальника на строк до 7 календарних днів)
  * розрахунку рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктоводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України за січень
  * розрахунку з рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат за січень
  * розрахунку збору у вигляді цільової надбавки до тарифу на природний газ за січень
  * розрахунків з місцевих податків і зборів за січень, за якими рішенням відповідного органу місцевого самоврядування встановлено місячний базовий податковий (звітний) період
  * податкової декларації про збір за використання радіочастотного ресурсу України за січень
  * розрахунку рентної плати за транзитне транспортування природного газу, аміаку та рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України за січень
  * розрахунку збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію (для електричної енергії, що продається на оптовому ринку електричної енергії) за січень
  * розрахунку акцизного збору за січень підприємствами – виробниками спирту, пива, транспортних засобів, нафтопродуктів та тютюнових виробів
  * звіту про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за січень

  Останній день сплати

  * єдиного податку за січень суб'єктами малого підприємництва – юридичними особами
  * нарахованих внесків до Пенсійного фонду за січень незалежно від виплати заробітної плати (доходу), на суми яких нараховуються страхові внески (крім гірничих підприємств)

  25 лютого, четвер
  Останній день сплати

  * авансового внеску рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України за другу декаду лютого

  26 лютого, п'ятниця

  Останній день сплати
  податку з доходів фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу, за січень


  Нас уже 25000 в Facebook! Присоединяйтесь!
  Рейтинг: 

  Пунктів: -1

  Интернет-издание
  UA-Reporter.com
  Письмо редактору