ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют

Політичні права і свободи громадян України

  22 вересня 2020 вівторок

  Політичні права і свободи громадян України – це можливість людини і громадянина брати участь у громадському та державному житті, вносити пропозиції про поліпшення роботи державних органів, їхніх службових осіб та об'єднань громадян, критикувати вади в роботі...


  безпосередньо брати участь у різних об'єднаннях громадян (право на свободу пересування, вибір місця проживання та вільне залишення території України, право на свободу об'єднання в політичні партії та громадські організації, право на свободу світогляду та віросповідання тощо). Їх слід розглядати як можливості, що належить їм від народження і забезпечені законом. Вони дозволяють громадянам у встановлених межах активно впливати на організацію і діяльність держави та її органів, інших суб'єктів політичної системи, а саме: політичну сферу суспільних відносин та брати участь у політичному житті. Аналіз конкретних конституційних прав і свобод громадян слід почати з основного права – виборчого. Дана правова можливість передбачає, в об'єктивному розумінні, систему правових норм, що регулюють порядок формування представницьких та інших вибраних громадянами державних органів і органів місцевого самоврядування.
  Відповідно до ст. 38 Конституції України громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та місцевого самоврядування. Перш, ніж говорити про зміст свободи слова, думки, права на вільне вираження своїх поглядів і переконань та права вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію (ст. 34 Конституції України), слід з'ясувати, що розуміється під даним суб'єктивним правом. Свобода слова – це гарантоване безпосередньо політичне право вільно і необмежено висловлюватись, обговорювати, пояснювати та поширювати відповідно до інтересів народу своєї думки, міркування та переконання з усіх питань державного та громадсько-політичного характеру. Далі серед політичних свобод – свобода щодо об'єднання. Громадяни України мають право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав та свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей. Політичні партії в Україні сприяють формуванню і вираженню політичної волі громадян, беруть участь у виборах. Особливе місце серед політичних прав займає право петицій (лат. petitio – позов, вимагання). Петицію можна розглядати як звернення громадян із суспільно значимих питань, що мають своєю метою впливати на їх вирішення, та такі, що адресуються суб'єктам політичних відносин, до компетенції яких входить здійснення вимагальних або таких, що пропонуються в даних зверненнях, дій.
  Конституція України закріплює широке коло прав та свобод людини та громадянина. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Сама держава функціонує для людини, відповідає перед нею за свою діяльність, а не навпаки.
  Український народ є джерелом влади, яку він реалізує через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.  Завідувач сектору легалізації об'єднань громадян
  Головного управління юстиції у Закарпатській області
  Готра Маріанна

  Нас уже 25000 в Facebook! Присоединяйтесь!
  Рейтинг: 

  Пунктів: 0

  Интернет-издание
  UA-Reporter.com
  Письмо редактору