ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют

В Ужгороді ВАТ "Залізобетон" скликає загальні збори акціонерів

  18 вересня 2020 п'ятниця

  29 квітня 2011 року відбудуться загальні збори акціонерів ВАТ "Залізобетон" (державна частка 37,7 відсотків акцій статутного фонду ВАТ). Місце проведення зборів: м. Ужгород, вул. Паризької Комуни, 8


  Порядок денний загальних зборів акціонерів ВАТ:

  1. Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів товариства .

  2. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства.

  3. Про. затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерного товариства.

  4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства у

  2010 році.

  5. Звіт наглядової ради про работу за 2010 рік.

  6.Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2010 рік.

  7.Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2010 рік.

  8. Визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік.

  9. Про розподіл прибутку товариства (визначення порядку покриття збитків) за підсумками

  роботи у 2010 році, встановлення порядку виплати дивідендів.

  10. Затвердження планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду

  виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2011 році.

  II. Про зміну найменування товариства у зв'язку з приведенням діяльності товариства у

  відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства".

  12. Внесення змін до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції статуту у зв'язку з

  приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України "Про

  акціонерні товариства".

  13. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства шляхом затвердження нових

  редакцій положень: Положення про загальні збори акціонерного товариства, Положення

  пронаглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про ревізійну комісію

  товариства у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами

  Закону України "Про акціонерні товариства".

  14. Прийняття рішення про відкликання Голови та членів наглядової ради товариства.

  15. Встановлення кількісного складу наглядової ради товариства, обрання членів наглядової

  ради товариства. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами

  наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами

  наглядової ради.

  16. Прийняття рішення про відкликання Голови та членів ревізійної комісії товариства.

  11. Обрання членів ревізійної комісії товариства.

  18. Прийняття рішення про відкликання Голови та членів виконавчого органу товариства.

  19. Обрання Голови та членів виконавчого органу товариства.

  20. Про прийняття рішення про переведення випуску акцій товариства документарної форми

  існування у бездокументарну форму існування.

  21. Обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій товариства, що

  дематеріалізуються.

  22. Про затвердження проекту договору про обслуговування емісії акцій з депозитарієм, який

  буде обслуговувати випуск акцій, який дематеріалізується.

  23. Обрання зберігача, у якого товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам

  акцій, що дематеріалізується.

  24. Про затвердження проекту договору про відкриття рахунків у цінних паперах зі зберігачем, у

  якого товариство відкриває рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що

  дематеріалізується.

  25. Визначення дати припинення ведення реєстру власників цінних паперів випуску, що

  дематеріалізується.

  26. Порядок вилучення сертифікатів акцій

  27. Про припинення дії договору про надання послуг щодо ведення реєстру власників іменних

  цінних паперів.

  28. Визначення способу персонального повідомлення кожного власника акцій про

  дематеріалізацію випуску акцій.

  29. Затвердження рішення про дематеріалізацію.

  Нас уже 25000 в Facebook! Присоединяйтесь!
  Рейтинг: 

  Пунктів: 0

  Интернет-издание
  UA-Reporter.com
  Письмо редактору