ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют

Факти пiдтверджують оздоровчу силу молитви й вiри в Бога

  28 вересня 2020 понеділок
  Молитва оздоровлює навiть не дуже вiруючу людину

  Науковцi, релiгiєзнавцi, медики всього свiту вже кiлька років поспiль наводять факти, що пiдтверджують оздоровчу силу молитви й вiри в Бога. Згiдно з новими даними, котрi надали норвезькi вчені з Унiверситету науки й технiки, iснує чiткий зв'язок мiж часом, проведеним у храмi, та регуляцiєю показникiв артерiального тиску.

  А що про це думають вiтчизнянi фахiвцi? Як релiгiйнiсть, молитва й вiра справдi допомагають людинi долати найважчi труднощi, зокрема, хвороби?

  На це запитання газеті "Експрес" вiдповiдали Володимир Семенiв, головний лiкар шпиталю iменi А. Шептицького, Михайло Курик, директор Iнституту екологiї людини, Михайло Лазорик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапiї Ужгородського нацiонального унiверситету, заслужений винахiдник України, Сергiй Сiромаха, головний лiкар Нацiонального iнституту серцево-судинної хiрургiї iменi М.М. Амосова, Григорiй Потебня, доктор медичних наук, заступник директора з наукової роботи Iнституту експериментальної патологiї, онкологiї i радiобiологiї iменi Р.Є. Кавецького, iєромонах Олександр Прилiпа, отець Володимир Мощич, голова комiсiї у справах душпастирства охорони здоров'я (УГКЦ).

  - Ви експериментально довели: молитва сприяє оздоровленню людини через кров. Завдяки чому отримали єдиний у свiтi подібний патент. А яким був шлях до такого висновку?

  М. Лазорик: - Упродовж своєї наукової дiяльностi я дослiджував кров. Вивчав змiни показникiв кровi пiд дією медикаментiв, голкотерапiї, мiнеральних вод. А паралельно вiдстежував вплив релiгiї й вiри на здоров'я людини. От завдяки такому поєднанню i виникла iдея провести експеримент, аби довiдатися, як молитва впливає на показники кровi.

  - Чому саме кровi?

  М. Лазорик: - Подумайте, наскiльки важливою є ця субстанцiя. Аби врятувати життя людини, кров переливають. Це та рiдина, котра пiдтримує нашу життєдiяльнiсть, омолоджує органiзм, постачає всiм органам кисень. Навiть у церквi, пiд час причастя, ми п'ємо кров Христа як найбiльш життєдайну силу, найцiннiше, що є в людини.

  - Як проходив експеримент?

  М. Лазорик: - У ньому взяли участь українцi вiком вiд 25 до 60 рокiв (зiзнаюся, я також вирiшив перевiрити цей вплив на собi), котрi потерпали вiд недуг опорно-рухового апарату, больових синдромiв, хвороб шлунково-кишкового тракту.

  Спершу у всiх брали кров з пальця та вени. Дуже важливо, що ми вирiшили перевiряти змiни показникiв двох вiддiлiв судинного русла - капiлярного i венозного, завдяки цьому отримали точніші результати. Далi йшла основна частина - молитва. Слова таких молитов, як "Отче наш", "Вiрую", "Богородице Дiво", мали читати або самi учасники експерименту, або хтось інший (бо були люди, котрi вiдмовлялись молитися). Опiсля ми знову брали в них на аналiз кров.

  - I що показали результати цих аналiзiв?

  М. Лазорик: - Спершу маю пояснити, що в медицинi достовірним вважається результат, згiдно з яким, показники змiнюються не менше, нiж на 33%. Так от: в одного учасника, у котрого пiсля важкої автокатастрофи вже починали гнити кiстки, лiкування не допомагало, ситуацiя була безвихiдною, показники кровi змiнилися на 500 -- 600%! Що найважливiше, пiсля молитви агресивнi показники в кровi падали, знижувався рiвень запального процесу. Цьому молодому чоловiковi пiсля експерименту одразу стало легше.

  Але не всiм вдалось досягти такого миттєвого результату. Були люди, у котрих показники кровi змiнювалися на 200 -- 300%, та це також доволi потужний результат.

  - Ви сказали, що були люди, котрi вiдмовлялися молитися. А в них якi були результати?

  М. Лазорик: - Органiзм кожного сприйняв молитву надзвичайно позитивно. Я можу сказати, що при вiдсутностi вiри молитва допомагає дещо менше, але все одно допомагає! Захиснi сили органiзму полiпшуються, дiя негативних чинникiв поступово знешкоджується. Якщо ж людина вiрить i щиро молиться, результат буде кращим.

  Можу вас запевнити: молитва оздоровлює! Я вважаю, що стовбурові клiтини пiд час молитви починають видiлятися у великiй кiлькостi. Вони здатнi перетворюватися на клiтини для iнших органiв, наприклад, для м'яза серця, печiнки, нирки. Тобто молитва може сприяти бiльш iнтенсивному оновленню органiзму. Органи починають вiдновлюватися у своїй структурi. Отже, молитва позитивним чином впливає на iмунно-компетентнi клiтини, завдяки чому людина може швидше оздоровитися.

  - Вiдомо, що в органiзмi людини -- багато води. А вода є доволi чутливою субстанцiєю. Може, ще й у цьому полягає секрет позитивного впливу на здоров'я людини?

  М. Курик: - Вода є основним компонентом будь-якого живого органiзму, унiверсальним посередником мiж космосом у цiлому та живою матерiєю. А людина на 80% складається з води. Через воду на неї дуже ефективно впливає церковний дзвiн, церковнi хорові спiви. Пiд час служби оздоровленню людини через кров сприяє речитатив звукового впливу.

  Для того, аби довести позитивний вплив атмосфери, що є в храмi, на людину, ми провели цiкавий експеримент. Одне яблуко помiстили в освячену воду, iнше -- у звичайну. Пройшло бiльше тижня. Яблуко, що в звичайнiй водi, почорнiло й почало гнити. А яблуковi, що було в освяченiй водi, нiчого не сталося. Бо за рахунок вiбрацiй внутрiшня структура води змiнюється в бік покращення. Вода консервує цю позитивну енергетику в собi, вона виступає в ролi акумулятора енергетики. Це не мiстика, а перевiрений, доведений факт!

  Тож навiть якщо людина захворiла на дуже важку недугу, все залежатиме вiд її свiдомостi, вмiння керувати ввутрішньою енергiєю, сприйняття вiри.

  - Сучаснi науковцi доводять, що вiра й релiгiйнiсть здатні долати важкi хвороби. А як ви, медики-практики, до цього ставитеся?

  С. Сiромаха: - Коли людина заходить до храму, потрапляє в атмосферу спокою, благодатi. У неї покращуються показники тиску, регулюється гормональний фон, знижуються показники адреналiну.

  Внутрiшнiй свiт людини, її внутрiшнє налаштування має щонайменше 50% успiху для оздоровлення i позитивного ефекту вiд лiкування. В нашому органiзмi є прихованi сили, котрi дозволяють подолати практично будь-якi недуги. Тодi як медицина може лише допомогти. Якщо внутрiшнiй свiт збалансовано релiгiєю та духовнiстю, у цьому - порятунок.

  Г. Потебня: - Молитва може впливати на органiзм людини на клiтинному рiвнi. Якщо людина щиро вiрить в Бога, якщо вона молиться всiєю душею, вона справдi може позбутися недуг, зокрема, це допомагає при гiпертонiї чи інших фiзiологiчних розладах. Адже йдеться, в тому числi про вплив вiри на роботу нервової системи (в планi заспокоєння), котра є найбiльш регулювальною у нашому органiзмi. Й нерiдко саме вiд неї залежить робота iнших систем.

  В. Семенiв: - Мiцна вiра, часта молитва та участь у традицiйних релiгiйних практиках стає тим компенсаторним механiзом, який дає змогу людинi "триматися берега", набагато стiйкiше зносити всi лиха i проблеми, адекватнiше реагувати на виклики життя. Промовляння слова з вiрою має неабиякий вплив на людський органiзм. У церковнiй традицiї iснує практика читання окремих молитов чи навiть просто псалмiв для полегшення стану при рiзних хворобах.

  Без сумнiву, де зникає вiра, пропадає й надiя - наш останнiй спосiб саморегуляцiї i самоадаптацiї. Тому лiкарi зазвичай прихильно ставляться до релiгiйних практик пацiєнтiв, як додаткового потужного засобу для зцiлення особи. Традицiйна лiкарська практика свiдчить про велику користь молитовних зусиль пацiєнтiв i членiв їхнiх родин.

  - А якою в цiй ситуацiї є позицiя Церкви?

  отець В. Мощич: - Одним iз останнiх сучасних пiдтверджень чудодiйної сили вiри є факт зцiлення сестри-монахинi, котра молилася біля гробу Блаженного Папи Iвана Павла II. Крiм того, у храмах є мощi святих, прикладаючись до яких, люди отримують зцiлення. Не лише фiзичне, але й духовне (що дуже важливо). У тому числi це допомагає й при зцiленнi вiд пиятики, розпусти й грiха.

  iєромонах О. Прилiпа: - Лiтургiйна традицiя УГКЦ має багатий скарб молитовного досвiду, метою якого є отримання зцiлення вiд Бога. Молитви вiд недуг можна знайти в багатьох требниках. Зокрема, є молитви вiд конкретних недуг i молитви, що їх читають при багатьох
  хворобах.

  Недуга є шляхом навернення, а Боже прощення стає початком зцiлення. Iзраїль пiзнав на досвiдi: хвороба пов'язана з грiхом, а вiрнiсть Боговi та Його заповiдям повертає життя. "Я бо Господь, Твiй Цiлитель". Молитва -- це засiб зцiлення душi й тiла. Пiд час молитви всi елементи нашого духовного єства (розум, воля й серце) поєднуються з Богом. Молитва бере пiд контроль i цiле наше тiло, вводить дух у Божу сферу, а вiд духа й тiло прилучається.

  Лариса ПАВЛИК

  Нас уже 25000 в Facebook! Присоединяйтесь!
  Рейтинг: 

  Пунктів: 0

  Интернет-издание
  UA-Reporter.com
  Письмо редактору