ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют

Новости и события в Закарпатье ! Ужгород окно в Европу !

Концепція збереження і використання замків Закарпаття

  17 травня 2022 вівторок
  Збереження і використання історичних замків і замкових комплексів Закарпаття

  Концепція розроблялась консорціумом громадських організацій, до якого увійшли Асоціація розвитку малого і середнього бізнесу та інновацій „Ужгород – ХХІ вік”, Закарпатське РВ АМУ, ГО „Паннонія”, Агентство місцевого розвитку та інформаційних ресурсів „Євро поліс”, а також – із залученням провідних науковців і експертів краю.  Розробка виконана в рамках проекту Програми Добросусідства ЄС Польща – Білорусь – Україна „Створення передумов прикордонних територій на базі замкових комплексів”, партнером якого виступив відомий польський музей – замок у місті Ланцут. Біографічне посилання: Збереження і використання історичних замків і замкових комплексів Закарпаття: концепція / Лукша Є.О., Лукша О.В., Шандор Ф.Ф., Коваль О.Д., Ужгород, 2009. Упорядник Лукша О.В. Метою публікації концепції у ЗМІ є ознайомлення з цією розробкою громадськості, депутатів і посадовців місцевих рад, науковців і фахівців, які залучаються до прийняття рішень у сфері збереження і використання історико-архітектурної і культурної спадщини Закарпаття.

  Нагадуємо читачам, що розробка Концепції присвячена проблемі створення владно-управлінських та фінансово-господарських передумов для збереження і використання історичних замків і замкових комплексів Закарпаття – найцінніших і найвиразніших пам’яток соціокультурних надбань краю. Виходячи з пріоритетності інтересів громад та національних інтересів суспільства, важливості практичної реалізації партнерства влади, громадськості і бізнесу, в Концепції запропоновано: при виробленні і прийнятті владно-управлінських рішень щодо замків керуватись сімома базовими принципами. Скорочене трактування цих принципів: прозорість прийняття владних управлінських рішень; відповідність суспільним потребам та забезпечення доступу громади до замків; забезпечення принципів просторової гармонії; практична реалізація „тетраедра розвитку” на засадах 4-х секторальної співпраці „влада – громадськість – бізнес – сукупний інтелект громади”; комплексне використання і диверсифікація джерел фінансування; дотримання принципів Європейської просторової і культурної інтеграції; здійснення ефективного моніторингу реалізації Концепції (щодо конкретного замку, прийнятого управлінського рішення та здійснюваного проекту).

  Девізом Концепції міг би стати вираз: „Не лише зберегти, а й наповнювати життям історичні замки і замкові комплекси Закарпаття”.

  Керуючись запропонованими сімома базовими принципами, задля потреб реалізації Концепції визначені окремі галузі і способи впливу при досягненні поставлених завдань:

  Регулятивно-правова галузь. Вдосконалення нормативно-правової бази як у сфері збереження пам’яток культури, так і у сфері державно-приватного партнерства задля їх використання.

  Першочергові кроки:
  1. Розробка і прийняття регіонального регуляторного акту про критерії і принципи державно-приватного партнерства та діяльності суб’єктів підприємництва і НУО з використанням території і споруд замкових комплексів.

  2. Завершення інвентаризації і паспортизації замків, впровадження єдиного обласного реєстру.

  3. Вирішення питання права власності на об’єкти замкової інфраструктури і навколишньої території (охорони зон). Розподіл та регулювання компетенції господарського управління.

  4. Розробка пропозицій проектів рішень та цільових програм по збереженню і використанню замкових комплексів (руїн, залишків) для органів місцевого самоврядування міського (сільського, селищного), районного і обласного рівнів.

  5. Розробка пропозицій по вдосконаленню національного законодавства та регіональних нормативних актів у питаннях охорони культурної спадщини, запровадження меценатського підходу до розбудови замкових комплексів.

  Інституційно-контрольна (моніторинг) галузь. Створення потужного регіонального органу для поєднання функцій реєстру, обліку, координації та моніторингу діяльності у сфері збереження і використання замків і замкових комплексів Закарпаття. Вироблення системи ефективних показників та індикаторів для моніторингу.

  Першочергові кроки:
  1. Розробка ефективних інституційно-організаційних форм використання замків і замкових комплексів у сфері туризму і рекреації із залученням кращого зарубіжного і вітчизняного досвіду. Створення регіонального Агентства розвитку замків Закарпаття.

  2. Удосконалення форм і способів державного і громадського контролю, розробка і прийняття програми постійного моніторингу замків (руїн, залишків) та охоронних зон.

  3. Визначення показників та індикаторів результатів господарювання у замкових комплексах та видів відповідальності за недотримання встановлених норм і правил.

  Фінансова галузь. Розробка і впровадження ефективних механізмів диверсифікації джерел фінансування (бюджети усіх рівнів, донорські фонди міжнародної технічної допомоги, приватний капітал та інвестиції, благодійництво і меценатство).

  Першочергові кроки:
  1. Вдосконалити механізм фінансування з бюджетів, зокрема відійти від практики фінансування розвитку матеріально-технічної бази музеїв і замків за залишковим принципом.

  2. Розробити і прийняти на регіональному рівні механізми визначення орендної плати комерційних проектів у замкових комплексах та в межах охорони зон.

  3. Розробка і прийняття на регіональному рівні принципів інвестиційної політики в замкових комплексах (руїнах, залишках).

  4. Здійснювати планування бюджетного фінансування з урахуванням можливостей участі у програмах Міжнародних (Європейських_ фондів технічної допомоги Україні (грантів).

  Науково-дослідницька та освітня галузі. Вдосконалення, розширення та підтримка археологічних та історико-культурних досліджень і розробок, а також освітніх та просвітницьких програм і заходів. Зміцнення людських і матеріально-технічних ресурсів щодо висококваліфікованої розробки проектів і робіт по консервації, реставрації, ремонту, пристосуванню та облаштуванню пам’яток культурної спадщини.

  Першочергові кроки:
  1. Активне сприяння проведенню широкомасштабних наукових і археологічних досліджень замків (руїн і залишків замків).

  2. Впорядкування і підтримка волонтерського руху.

  3. Удосконалення освітніх програм, запровадження нових форм факультативного „тренінгового” навчання на базі музеїв і замків.

  4. Екологія і навколишнє середовище.

  Туристично-промоційна галузь. Вдосконалення та піднесення на якісно новий рівень промоції замків Закарпаття, як головних об’єктів туристичної галузі (у т.ч. на міжнародному рівні). Акцент на створення та просування нових туристичних анімацій на базі замкових комплексів. Підтримка розроблення і упорядкування історико-культурних та туристично-промоційних видань (у т.ч. в електронних версіях та на ВЕБ – порталах).

  Першочергові кроки:
  1. Включити замки (руїни та залишки замків) як одну з найважливіших частин цільової програми формування туристичного бренду „Карпати”.
  З цією метою сприяти створенню та брати участь у регіональних, міжрегіональних і транскордонних партнерських мережах.

  2. Інтегрування замків у туристичні маршрути, створення і просування туристичних продуктів на базі замків Закарпаття в Україні та за кордоном.

  3. Регулювання туристичних потоків, маркування.

  4. Розробка цільової регіональної програми з вдосконалення професійної діяльності екскурсоводів, запровадження внутрішньої сертифікації екскурсоводів.

  5. Урізноманітнення і розширення форм і методів інформаційно-роз’яснювальної роботи і популяризації замків і замкових комплексів Закарпаття серед населення області, України та за кордоном.

  Галузь системного планування та міжгалузевої взаємодії. Запровадження системних підходів щодо просторового та архітектурно-будівельного планування, розбудови інфраструктури та інженерного забезпечення, пристосування і використання замків і замкових комплексів (з дотриманням не лише вітчизняного законодавства, а й принципів європейської просторової і культурної інтеграції).

  Першочергові кроки:
  1. Обов’язкове включення проектів розвитку замкових комплексів (руїн і залишків) до операційних програм стратегій місцевого і регіонального розвитку.

  2. Ініціювання ефективних форм співпраці органів влади, бізнесу і громадськості, запровадження постійного діалогу „влада – громадськість – бізнес”.

  3. Регулювання міжгалузевих інфраструктурних проектів з урахуванням потреб замкової інфраструктури.

  Комерційно-господарська галузь. Запровадження комплексних підходів при реалізації як проектів за рахунок бюджетного чи донорського фінансування так і проектів державно-приватного партнерства (з обов’язковим урахуванням незалежних науково-історичних та археологічних і архітектурно-будівельних експертних висновків).


  Першочергові кроки:
  1. Пооб’єктний аналіз узгодженості комерційних проектів на території замкових комплексів та гармонізації таких проектів відповідно до даної Концепції. Підготовка передпроектних досліджень і пропозицій, призначених для ініціювання комерційних проектів.

  2. Фахова фіксація технічного стану замкових споруд, розробка наукових експертиз і висновків про можливі напрямки їх використання. Визначення доцільності, способу і Правил будівельно-технічного втручання стосовно приміщень (частини приміщень чи окремих споруд) і територій замкових комплексів, які пропонуються для комерційно-господарської діяльності.

  3. Прийняття на регіональному рівні „Положення про здійснення будівельних робіт на території охоронних зон замкових комплексів (руїн, залишків)”.

  4. Ініціювання створення і підтримка діяльності туристичних кластерів в межах охоронних зон замкових комплексів
  Нас уже 25000 в Facebook! Присоединяйтесь!
  Интернет-издание
  UA-Reporter.com
  Письмо редактору