ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют

Є таємниці більші, ніж державні…

  29 вересня 2020 вівторок
  Український Таємний Орден "Призначення України"

  (Ексклюзивне інтерв'ю з Великим Секретарем Українського Таємного Ордену «Призначення України»)

  Довкола подібних структур витає дух містицизму та містифікації, а їх відповідальність за всі життєві негаразди мільйонів людей ставиться під сумнів тільки тими, хто прагне дістатись самої суті явища, яке називають Великою Таємницею.
  Історія та діяльність таємних організацій завжди залишалась для непосвячених окутаною покровом мороку і нічної темряви. Проте далекі від істини і ті, хто заперечує сам факт існування таких організацій і применшує їх значення у розвитку як людства загалом, так і окремих країн.
  Це інтерв’ю - продукт шестимісячного спілкування з Великим Секретарем Українського Таємного Ордену "Призначення України" паном Володимиром за допомогою електронної адреси ( PU.GrandMaster@gmail.com). Всі попередні десятилітні спроби знайти скупі рядки офіційної історії цього Братства, інформації з приводу його цілей та завдань, гальмувались або впертою мовчанкою, або зустрічними різкими запитаннями: навіщо вам це, звідки вам відомо про УТО "Призначення України"? Між іншим, анонімні джерела у Верховній Раді, деяких обласних державних адміністраціях та інших владних структурах, авторитетні представники таємних організацій натякають на те, що "слід" УТО "Призначення України" фігурує у багатьох політичних, релігійних, таємних справах, а про могутність чи хоча б саме існування Ордену заявити бояться навіть найвпливовіші персони...

  - Пане Володимире, розкажіть будь ласка, що являє собою Український Таємний Орден "Призначення України"? Чому таємний?

  - Наша Організація діє в рамках закону і у відповідності з ідеологією, яку ми не приховуємо. Основне завдання, яке ставимо перед собою - вдосконалення і самореалізація членів Ордену як особистостей, розбудова держави та суспільства загалом на основі принципів свободи, рівності, усвідомлення вічних загальнолюдських та українських цінностей, прагнення до Пізнання Істинних Знань, які передаються з покоління в покоління.
  Мислення визначає буття, тому ми працюємо у двох напрямках: духовно-філософському та політичному. Перший - це самовдосконалення, духовне зростання особистості, усвідомлення нею свого призначення як Творіння, що водночас є Творцем. Ми є хранителями древніх Таємниць, що у розрізненому вигляді відомі масонам, ілюмінатам, розенкрейцерам, великим Просвітленим незалежно від назви та вчення. Поєднавши відомі їм Знання зі здобутками наших предків та зібравши як давні релігійно-філософські манускрипти, так і напрацювання найбільш сучасних світових наукових розробок у всіх галузях науки, ми отримали Істину в загальному вигляді.
  Політична частина нашої роботи - це насамперед праця, спрямована на виконання істинного призначення України, тобто її духовної, історичної місії як самостійної самодостатньої успішної держави.
  Ідеологія - духовність, яка опирається на честь і традиції, державність, яка базується на єдності та історичній спадщині, утвердження суспільно-політичного міжнародного статусу країни.
  Що стосується таємності - це не зовсім так. У кожної структури є відкрита і закрита частина діяльності, речі, про які можна говорити тільки всередині самої системи. Існують поняття "комерційна таємниця", "лікарська таємниця", "таємниця сповіді", "таємниця слідства"... Ми не керуємо світом, не керуємо політикою у глобальному розумінні, проте є речі, які можна тільки відчути та збагнути зсередини.

  - Коли Орден розпочав свою діяльність і що Ви можете розповісти про його історію?

  - Завдяки таємному характеру Братства і відсутності відомостей про його діяльність (ми майже не документуємо свою роботу), відстежити істинну історію досить важко. Варто також враховувати те, що багато матеріалів не можуть поки що через різні причини стати надбанням широкої громадськості.
  Філософська історія пов’язує Братство з арійською расою та могутніми містичними знаннями, якими вона володіла і залишила нам у спадок. Свій офіційний початок, тобто документальну історію Братство веде від діяльності першої української таємної політичної організації - Кирило-Мефодіївського Братства. Саме Тарас Шевченко, Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш – першими з довгого ланцюга ініційованих, початки якого оповиті епохою аріїв, Київської Русі, таємною традицією козацтва, вийшли на терени української історії як чітко сформоване таємне братство.
  Паралельно з Кирило-Мефодіївським Товариством у 1848 році у Львові постає перша українська громадсько-політична організація - Головна Руська Рада. Далі ж маємо цілий перелік утворень, які поставали спершу як закриті таємні клуби, згодом перетворюючись у могутні соціальні інституції: Громадівський рух, Братство Тарасівців, Загальноукраїнська безпартійна організація, Товариство Українських Поступовців, «Сокіл», Союз визволення України, Український самостійний союз, Українська центральна рада, УНДО…
  За десятки століть змінювались форма діяльності, кількість членів, назва, та навіть в радянські часи не переривався ланцюг ініціації (посвяти), а робота Братства стала одним з поштовхів до остаточного утвердження України як незалежної держави на карті світу.
  У 1991 році за активної підтримки відомих політичних, громадських, культурних, релігійних діячів, у тому числі – В’ячеслава Чорновола, роботу Ордену було відновлено. На Генеральній Асамблеї прийнято рішення про надання офіційної назви - Український Таємний Орден "Призначення України". Сьогодні "Призначення України" об’єднує людей різного віку, місця проживання, віросповідання, політичних уподобань, які спільно працюють для власного розвитку, пізнання, самореалізації, утвердження і підняття з небуття одвічних цінностей, розвитку держави у контексті її Призначення, Вселенної, Вічності.

  - Ви згадуєте такі категорії, як "Творець", "місія", "духовність". УТО "Призначення України" - секта чи релігійна організація?

  - Орден не є ні одним, ні іншим. Ми визнаємо всі монотеїстичні світові релігії, проте сповідуємо думку про необхідність духовного самовдосконалення як основного обов’язку кожної віруючої у Єдиного Бога (Вищий Розум, Макрокосм, Абсолют тощо) людини. Бог створив нас за Своїм Образом і Подобою, давши нам можливість бути Творцями. "Хіба ви не знаєте, що ви є Храм Божий, і Дух Божий живе в вас” (1 Кор. 3:16). Саме формулювання „будівництво Храму” означає також і прогресивний розвиток держави, людства і Всесвіту.
  Попри це обов’язковою умовою членства є віра у Єдиного Творця. Таке визначення надає можливість членам Братства вкладати в нього те розуміння, яке відповідає їх власним релігійним поглядам та догматам релігій, до яких вони належать, адже серед нас є представники православної церкви, католики, мусульмани, протестанти, суботники, кальвіністи, лютерани, баптисти і т.д.
  На роботах обов’язково присутня Книга священного слова (Біблія, Тора, Коран, або й декілька книг - в залежності від світогляду членів Ордену), Конституція України (чинна редакція на момент робіт) та "Кобзар" Тараса Шевченка.

  - Чому досі про Братство не було жодної інформації?

  - Відповідь криється у нашій назві. Таємна організація зрештою повинна бути таємною. Проте час диктує свої умови, і в нашому столітті потрібно, залишаючись закритою системою, не втратити зв’язку з зовнішнім світом. Проте у нас немає, не було і не буде інтернет-сайту, сторінок у соціальних мережах чи блогів. Якщо щось подібне з’явиться в мережі інтернет – не звертайте уваги, і дайте псевдо братам погратись… Єдине, чим ми користуємось офіційно, - електронна адреса.

  - Якими є програмні документи Ордену? Чим Ви навчаєте неофітів?

  - Основними політичними програмними документами Організації є праця Юрія Липи "Призначення України", друга частина (досі невідома сучасній історичній науці ) "Повчання дітям" Володимира Мономаха та "Катехизис Храму Душі". Важлива роль надається "Книзі буття українського народу", "Слову про Закон і Благодать" Іларіона, працям Григорія Савича Сковороди (особливо - "Разговор, называемый Алфавит, или Букварь Мира" та не введена в науковий обіг «Вначале било Слово»), документам Кирило-Мефодіївського Братства. Інші тексти, манускрипти, літописи та писання, які ми використовуємо, є частиною таємниці.
  Ми заохочуємо пізнання різних частин людського Буття, законів Вселенної і, звісно, використання цих Знань у роботі та повсякденному житті.

  - Пане Володимире, чи є якісь фінансові зобов’язання членів? Орден об’єднує елітаристів?

  - Фінансові зобов’язання справді є. Зазвичай при посвяченні сплачується вступний внесок, також є місячна допомога. Ми враховуємо фінансові можливості людини, економічну ситуацію в державі, потреби самого Братства, тому сума внеску встановлюється у рамках, реальних для члена Брата, виходячи з його можливостей і зазвичай є символічною.
  Елітаризм - доволі складне поняття. Якщо Ви говорите про вимоги високоморальності, освіченості, духовності, турботи про сім’ю, суспільство і державу, прагнення до отримання закритих Знань, тоді ми справді можемо вважати себе організацією еліти. Істина доступна еліті, але еліті не політичній, не фінансовій, а духовній.
  Проте якщо мова йде про фінансовий статус членів чи приналежність до "верхівки" - можу Вас запевнити, що серед нас є і медики, і політики, і бізнесмени, і вчителі, і студенти, і банкіри, і письменники - тобто представники різних соціальних прошарків та професій.
  Досконала Людина – це та Людина, яка не переносить центр Сили поза себе (Бог, Вселенський Космічний Розум, інопланетні цивілізації, Великі Вчителі Людства та ін.), а відчуває його в собі. І прагнення до досконалості не залежить ні від віку, ні від матеріального статусу…

  - Орден вербує нових членів?

  - Як я вже сказав, Братство не є сектою, тому подібною діяльністю зазвичай не займається, проте винятки існують. У будь-якому разі це буде допомога, надання якоїсь інформації загального характеру, але остаточний вибір - за кандидатом.

  - Хто зазвичай вступає в Орден? Які вимоги до потенційних братів?

  - Орден - не релігія, він не базується на одкровенні. Він не дає Знання у чистому вигляді, а спонукає до їх пошуку в колі однодумців.
  На певному етапі розвитку свідомість та саме мислення людини починає активний пошук мрії, сенсу життя, істини та боротьбу з стереотипами, хибними канонами і порожнечею суспільства. Людина не знаходить відповіді на свої питання в офіційній церкві, науці, соціальних інститутах. Бачачи недосконалість та сірість натовпу, вона прагне самовдосконалення, успішності, самореалізації... Вона прагне нового бачення і розуміння Бога, нового бачення призначення Людини, Держави, Всесвіту.
  Коли рамки професії, сім’ї чи коло спілкування здаються тісними, коли людина розуміє, що існує в контексті Вічності і може робити дещо більше, коли бажання самовдосконалюватись, бути успішним, жити у благополучній багатій країні стає необхідністю, коли хочеться справді пізнати таємниці, змінити державу для своїх дітей- от тоді в Ордені знаходять однодумців.
  Братом може стати віруючий чоловік, якому виповнилось 18 років. Кандидат має пройти доволі численні перевірки, довести щирість свого бажання вступити в Орден, готовність виконувати обов’язки, які покладаються на членів Братства, прагнення до духовного та інтелектуального розвитку, самореалізації та самовдосконалення.
  В наше середовище часто вступають люди мудрі, мислячі, успішні, відомі, одним словом - ті, які вже встигли багато чого зробити. Участь в діяльності Братства дає їм можливість вирватись з робочих буднів, розширити коло спілкування з людьми різних видів діяльності і водночас спільних інтересів, морального самовдосконалення, пізнання, відкривається можливість надання кар’єрної взаємодопомоги в ім’я загальних цілей.

  Розмову провів Олександр Тихий

  Нас уже 25000 в Facebook! Присоединяйтесь!
  Рейтинг: 

  Пунктів: 0

  Интернет-издание
  UA-Reporter.com
  Письмо редактору