ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют

Новости и события в Закарпатье ! Ужгород окно в Европу !

ПОДАННЯ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

    28 ноября 2023 вторник
    Аватар пользователя Микола Жалива
    15 травня 2007 рокуПрем'єр-міністрові України В. Ф. ЯнуковичуПОДАННЯ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Про відновлення відповідно до ст. 11 Закону України "Про національні меншини" національності "русини " Вельмишановний Вікторе Федоровичу! До Уповноваженого з прав людини надходять численні звернення від мешканців Закарпатської області, які ідентифікують себе як русини, щодо визнання в Україні національності "русини", а також сприяння реалізації русинами конституційного права на розвиток етнічної, культурної та мовної самобутності. Здійснюючи моніторинг стану дотримання прав і свобод людини в Закарпатті, Уповноважений з прав людини відвідала більшість районів цього краю. Під час зустрічей та спілкування з його мешканцями, поряд з іншими питаннями, люди із занепокоєнням говорили про нехтування Українською державою русинської національності, зокрема і під час Всеукраїнського перепису населення 2001 року, а також наголошувалося на необхідності юридичного відновлення в Україні національності русинів, яка після приєднання Підкарпатської Руси до УРСР у складі СРСР у 1945 році була заборонена. Як Уповноважений з прав людини вважаю це проявом дискримінації, яку не усунуто й досі. Русини є громадянами України, які споконвічно проживають на її території. Як автохтонам Карпатського регіону їм притаманні унікальна культура, визнана світовою славістикою мова, певні етнічні особливості, традиції, духовність, менталітет, відчуття своєї національної самобутності. Русини зробили унікальний внесок у розвиток науки, культури, інших сфер життя України. Як справжні патріоти України вони невтомно працюють над розбудовою єдиної, незалежної, демократичної Української держави. У Закарпатській області діють 27 недільних шкіл, де вивчаються русинська мова, література і культура. У краї плідно працюють русинські письменники, художники і артисти. За роки незалежності України видано близько 40 книг русинською мовою. В області та за її межами проведено 30 виставок закарпатських русинських художників, відбулося 20 мистецьких фестивалів русинської культури. Регулярно проводяться "круглі столи", науково-практичні конференції з питань розвитку русинської мови і літератури. Серед помітних явищ видавничої справи є вихід друком: "Історії Підкарпатської Руси" (автор - Д.Поп), "Русинської педагогічної енциклопедії" (автор - М.Алмаші), книг "І ми в Європі" (автор – І.Поп), "Подкарпатская Русь и Україна" (автори - П.Годьмаш, С.Годьмаш), "Русинсько-українсько-російського словника" (автори -М.Алмаші, Д.Поп, Д.Сидор), "Русинського синонімічного словника" (автор - Д.Поп), граматики русинської мови "Слово за словом" (автор - М.Алмаші), читанки "Живе слово" (автор - М.Алмаші), "Граматики русинського язика" (автор - Д.Сидор). Окрім того, завершено переклад Євангелія русинською мовою. Низку наукових праць русинських авторів видано за кордоном (у Чехії, Угорщині, Румунії, Канаді, Словаччині, США). Угорська академія наук присвоїла закарпатському русину Ласло Чопею першу премію за русинський словник. Відомий український письменник Юрій Чорі закінчує роботу над фундаментальним п'ятитомним словником русинської мови. Вийшло вже 4 томи. Павло Роберт Магочій видав трьома мовами - русинською, українською, англійською книгу "Народ нізвідки: ілюстрована історія карпаторусинів". В області вже кілька років виходять русинською мовою газети "Подкарпатська Русь" і "Підкарпатський русин", збірники "Руснацький світ". Великий резонанс у світі викликав Всезакарпатський з'їзд русинів у жовтні 2005 року в м. Мукачевому. Цей найвищий русинський форум прийняв Маніфест, в якому звернувся до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України з проханням визнати національність русинів, підкресливши, що історичні джерела і генетична пам'ять русинів аргументовано доводять, що така етнонаціональна спільнота де-факто існує, а її представники відомі в світі й в Україні. За ініціативою громадських русинських організацій станом на 1 червня 2007 року зібрано понад 130 тисяч підписів закарпатців, які вважають себе русинами. У серпні 2006 року Комітет ООН з ліквідації расової дискримінації висловив стурбованість відсутністю офіційного визнання в Україні русинської національності і рекомендував Україні як державі-учасниці розглянути питання про визнання русинів національною меншиною. Враховуючи волю жителів краю, рішення Комітету ООН з ліквідації расової дискримінації, Закарпатська обласна рада 7 березня 2007 року прийняла рішення про визнання на території Закарпатської області національності "русини" та ввела її до переліку національностей Закарпатської області. Наведене дає підстави констатувати, що на Закарпатті розвивається процес національної самоідентифікації русинів. Тому очевидно, що держава не може бути байдужою до прагнення тисяч закарпатців, які іменуються русинами, бути офіційно визнаними в країні, де вони мешкають. Подальше невизнання в Україні русинів окремою національністю може спричинити соціальну й політичну напруженість у краї, що загрожуватиме конфліктами на національному грунті. До того ж право русинів на вільну етнічну самоідентифікацію і розвиток закріплено в Конституції України, відповідних законах України, міжнародних конвенціях і деклараціях. Так, відповідно до ст. 11 Конституції України держава сприяє розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин країни. Право кожної людини на визначення своєї національності чітко й однозначно проголошено у ст. 11 Закону України "Про національні меншини", відповідно до якої "громадяни України мають вільно обирати та відновлювати національність". Це право задекларовано і в таких фундаментальних ратифікованих Україною міжнародних документах, як: Загальна декларація прав і свобод людини ООН від 10 грудня 1948 року; Конвенція про захист прав і основоположних свобод людини від 4 листопада 1950 року, прийнята Радою Європи; Декларація ООН про права осіб, що належать до національних або етнічних, релігійних та мовних меншин від 18 грудня 1992 року; Рекомендації 1201 ПАРЄ; Рамкова Конвенція Ради Європи про захист національних меншин від 1 лютого 1995 року. Слід зазначити також, що у 22 країнах світу русини визнані як національність, зокрема, у Словаччині, Австрії, Польщі, Угорщині, Німеччині, Хорватії, Канаді, США, Бразилії. За період з 1991 року відбулося 8 світових конгресів русинів. Конгрес є повноважним органом, який представляє інтереси русинів і визнається всіма державами, в яких вони проживають. На жаль, до цього кола держав Україна не належить. На підставі викладеного та керуючись статтями 11, 101 Конституції України, п. З, ст. З, п. 11 ст. 13, ст. 15 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", ПРОШУ: 1. Розглянути питання про відновлення в Україні національності "русини"; 2. дати доручення Державному комітету статистики України щодо внесення русинів до реєстру національностей України; 3. зобов'язати центральні і місцеві органи виконавчої влади здійснити заходи, спрямовані на задоволення етнокультурних та соціальних потреб русинів в Україні. З повагою, Н. Карпачова