ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют

Ernő Keskeny : Magyar vélemény az ukrán oktatási törvény módosításáról

  26 февраля 2018 понедельник
  Аватар пользователя UA-Reporter.com

  A fő probléma, hogy eddig az ukrajnai nemzeti kisebbségeknek volt lehetőségük az anyanyelvi oktatásra az óvodától az egyetemig, míg erre a jövőben csak az óvodában, s az általános iskola első négy osztályában lesz lehetőség.

  Az elfogadott törvény 7. cikkelye felszámolja az ukrajnai magyar tannyelvű, oktatási rendszert, mely jelenleg az óvodától, a közép- és szakoktatáson túl a felsőoktatási szintig biztosítja az anyanyelven való tanulás lehetőségét.
  Ez több mint oktatási ügy, mivel az anyanyelvi oktatás jelentős korlátozása veszélyezteti a magyarság identitásának, kultúrájának, hagyományainak a megőrzését, hosszú távon elősegíti a magyar kisebbség asszimilációját, végső soron megszűnését (ez ellentmond az 1991-es magyar-ukrán kisebbségi nyilatkozat 8-as és 10-es cikkelyének).
  Vitákra ad okot az őshonos népek és a nemzeti kisebbségek fogalmai közötti különbségtétel, amely szubjektív fellépésekre ad lehetőséget.
  Amikor a törvény EU-s nyelvként lehetőséget ad az ukrán mellett egyes tantárgyaknak magyar nyelven való tanulására is, akkor nem kisebbségi anyanyelvként értelmezi.
  Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa ezt a döntést annak ellenére hozta meg, hogy számos belső, kétoldalú és nemzetközi jogszabálynak és kötelezettségvállalásnak ez ellentmond:
  1. Ukrajna Alkotmányának
  a. 22. cikkelye, amely szerint új törvények elfogadásakor nem szűkülhetnek az emberi és kisebbségi jogok
  „Az alkotmányos és szabadságjogok garantáltak és nem szüntethetőek meg. Új törvények elfogadásánál vagy hatályos törvények módosításánál nem megengedett a meglévő jogok és szabadságjogok tartalmának és mértékének szűkítése.”
  b. 53. cikkelye: „A nemzeti kisebbségekhez tartozó állampolgároknak a törvénynek megfelelően garantált az anyanyelven való oktatás és az anyanyelv tanulásának a joga állami és kommunális oktatási intézményekben, vagy nemzetiségi kulturális szervezeteken keresztül.”
  2. az érvényben lévő ukrán kisebbségi törvénynek (Ukrajna nemzeti kisebbségeiről szóló törvény)
  6. cikkely: „Az állam garantálja az összes nemzeti kisebbség számára a nemzeti-kulturális autonómiára való jogot: az anyanyelven való tanulást és használatát, vagy az anyanyelv tanulását állami oktatási intézményekben, vagy nemzetiségi kulturális szervezeteken keresztül.”
  3. a legfontosabb kétoldalú megállapodásnak, az 1991-es alapszerződésnek, és az ennek részét képező 1991-es kisebbségi nyilatkozatnak
  a. 10. cikkely: A Felek egyetértenek abban, hogy biztosítják a szükséges lehetőségeket, hogy a nemzeti kisebbségek tanulják anyanyelvüket és anyanyelvükön tanuljanak az oktatás minden szintjén.
  4. Ukrajna nemzetközi kötelezettségvállalásának, így a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Chartájának
  Ezzel a döntésével az ukrán törvényhozó alapjaiban veszi semmibe a magukat magyar nemzetiségűnek valló közel 150 ezer állampolgár, és azok közösségének alapvető, az anyanyelv használatához, beleértve az anyanyelvi oktatáshoz fűződő jogait. Egy olyan jogot von meg a Kárpátalján őshonosként élő közösségtől és annak tagjaitól, melyet az nemzeti kisebbségként immár közel egy évszázada gyakorol, függetlenül e terület állami hovatartozásától, és amelyet minden más, Magyarországgal szomszédos állam biztosít a területén élő magyarság számára.
  A magyar fél mindezek miatt javasolja az Elnöknek, hogy ebben a formában ne írja alá a törvényt, hanem küldje azt vissza átdolgozásra a Parlamentnek.

  Рейтинг: 
  Загрузка...