ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют

Новости и события в Закарпатье ! Ужгород окно в Европу !

МИСТЕР КРИТИЗЕР ЗЛОБНИ ВИДУМНЇК (РУСИНИ)

    17 апреля 2024 среда
    Аватар пользователя М.БОБИНЕЦЬ
    НАРОДНИ НОВИНКИ П Р Е Ш О В Духновиночово нам. 1 Шефредактор: Мґр. Александер Зозуляк e-mail: [email protected] Руски Керестур, 21. мая 2011. Реагованє на текст под насловом "Мавзолей про В. Противняка" хтори обявени у "Народних новинкох" число 4 од 18. априла 2011. року, на 3, 4, и 5. боку новинкох, автора Мґр. Валерия Падзка, к. н., председи надациї "Русинська школа". (Пре вельочислени нєточносци, нєправди, видумства и злонамирносци обявени у наведзеним тексту, почитуюци Кодекс новинарства, модлїм вас же би сце пре правдиве, точне и подполне информованє у наступним числу новинкох обявели шлїдуюци текст:) МИСТЕР КРИТИЗЕР ЗЛОБНИ ВИДУМНЇК Роботна ґрупа Шветовей ради Русинох, хтору сом предводзел як предсидатель ШРР, 21. марца 2011. року у Києве урядово придала Вимогу за ришованє статуса Карпатских Русинох у України зоз їх припознаваньом за окремну националну меншину у України. Вимога придата Верховней Ради України, Влади України и Державному комитету националносцох и релиґийох, як и Омбудсманови України. Вимога найвисшим державним орґаном України придата на основи Резолуциї 10. Шветового конгреса Русинох, хтори од 4. до 7. юния 2009. року отримани у Руским Керестуре у Сербиї, а єден Конгресни дзень отримани у Петровцох у Горватскей. Як наглашене у Вимоги Шветовей ради Русинох Карпатских Русинох у України нєобходне уключиц до списку националних меншинох у України и дац им можлївосц власного вияшньованя на наступним попису жительства хтори у України будзе запровадзени 2012. року. Припознаванє статуса окремней националней меншини за Карпатских Русинох у України од окремного значеня за їх обставанє, як и здобуванє и витворйованє правох на очуванє власного идентитета, окреме у обласцох образованя, културни, информованя и урядового хаснованя язика и писма, спрам Европскей повелї о реґионалних або меншинских язикох, хтора ше применює у шицких жемох – членїцох Европскей Униї и кандидатох за уход до ЕУ. Русини нєшка урядово припознати як окремна национална меншина у Польскей, Ческей, Словацкей, Мадярскей, Румуниї, як и у Сербиї и Горватскей, дзе у подполносци або часточно витворюю свойо права на очуванє и розвой власного идентитета у обласцох просвити, култури, информованя и урядового хаснованя язика и писма. Таки приклад, як наглашене у Вимоги, треба же би витворела и Україна, дзе Русинох ище вше административно третирую як субетнос українского народа, та з тим им нє даваю нїяки права на очуванє власного националного, русинского идентитета. Анї з єдним словом В. Падяк, Мистер критизер, у своїм видумним тексту нє гутори нїч о значеню и змисту текста, алє пригваря численосци Роботней ґрупи, у хторей вон нє бул, а сцел, та сеґинь мушел заш заскаковац и модлїц Америчанох же би вони одо мнє достали тоту согласносц. А кед сом ю дал, вон уж бул у "другим бависку". Хто и як "допринєсол" же би В. Литвин, предсидатель Верховней ради України, нє приял анї протоколарно Роботну ґрупу Шветовей ради Русинох, най му служи на чесц, а нє зачудовало би ме кед би то бул и даяки Падязит (Паразит, Подляк), даяки представитель єврейскей, або даєдней другей общини. Текст и змист Вимоги хтору зме урядово придали найвисшим державним орґаном України утвердяени на 7. зашеданю Шветовей ради Русинох, 19. и 20. марца 2011. року у Санаториюме "Сонячне Закарпатя" у с. Поляна, Свалявски район, на Подкарпатю, на хторим В. Падяк, автор критизерского и видумнїцкого текста, Мистер критизер, нє жадал участвовац и попри того же бул урядово поволани, понеже Шветова рада Русинох "нє сце" робиц так як вон задумал, як вон предложел?! Задумайме ше шицки, чи то наисце можлїве?! Нащива Роботней ґрупи Шветовей ради Русинох найвисшим державним орґаном України першобутно була планована за 29. новембер 2010. року, после планованого 6. зашеданя ШРР, хторе у Мукачеве и у Ужгороду на Подкарпатю требало буц отримане 27. и 28. новембра прешлого року, алє є пре вимоги пана В. Падяка, на мойо предкладанє, а зоз порозуменьом пана В. Противняка, секретара ШРР, преложена за яр 2011. року. Так, 6. зашеданє Шветовей ради Русинох отримане 20. новембра 2010. року у Братислави, после Шветочного концерта "Ruthenika", хтори з нагоди означованя и преслави 20-рочнїци Русинскей оброди отримани 19. новембра у Братислави. На тото зашеданє сом особнє поволал и пана В. Падяка, пре заєднїцку догварку о наступних активносцох на пририхтованю зашеданя Шветовей ради Русинох на Подкарпатю. Но, на жаль, нє було там його добрей дзеки за порозуменє, лєм його вимоги и предкладаня були важни, алє го Шветова рада Русинох прето нє вигнала зоз тото зашеданя, як то було обявене на УА-Репортеру 26. новембра 2010. року. Реаґованє на тот за мнє нєправдиви и нєточни текст анонимного автора на УА-Репортеру написал сом 10. януара 2011. року и послал го УА-Репортеру, хтори го обявел 23. януара того року. На сайту Рускей матки тото реаґованє обзвене 19. януара того року, а под нїм и копия текста зоз УА-репортера на хтори ше одношело, и спрам твердзеня Миломира Шайтоша, администратора того сайта, там остало 14 днї, и од теди, та анї тераз го там, на жаль Мистера критизера, спреводзкоша и видумнїка, нє мож найсц. У тим реаґованю нє видзел сом потребу коментаровац оцени за квалификованє кнїжкового шулера, винєшени пригварки на його нєволанє на прешлорочне стретнуце зоз паном О. Ледидом, ґубернатором Закарпатскей административней обласци, на винєшени "мудросци" цо и як треба робиц, на приклад швинї хтору пущиш под стол, а вона видзе на стол, на Падяково заскакованє коло Америчанох после законченя 6. зашеданя ШРР и на потребу оградзованя од того Подляка (Падяка), бо нароби вельо чкоди. А, випатра ми, зоз терашнєй часовей дистанци, же можебуц требало потвердзиц и тоту часц правдивих подїйох, бо бриґа нїґда нє идзе сама, бо паразита чежко зопрец, окреме кед є злобни, кед пиє крев вше и вшадзи, кед важни лєм його власни интерес и хасен, а нє заєднїцки циль. У нашим народзе узвичаєна присловка на таки "справованя": Живот чежки, бриґи скрити, а крев пию паразити! Сердечни поздрав Дюра Папуґа, предсидатель Шветовей ради Русинох